Wideo – Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce nie jest jednostką chorobową, to raczej zespół objawowy. Obejmuje różnorodne zaburzenia czynności ruchowych, będących następstwem uszkodzenia mózgu znajdującego się w stadium niezakończonego rozwoju lub w wyniku jego zaburzeń rozwojowych, wrodzonych.

Granica wieku, do którego może rozwinąć się mózgowe porażenie dziecięce określa się na 2-3 rok życia, gdyż w tym okresie ośrodkowy układ nerwowy osiąga już znaczny stopień morfologicznej dojrzałości.

Postaci mózgowego porażenia dziecięcego

Wyróżniamy następujące postacie kliniczne mózgowego porażenia dziecięcego: może być to niedowład połowiczy, obustronny niedowład z przewagą w zakresie kończyn dolnych, niedowład spastyczny czterokończynowy — inaczej zwany obustronnym niedowładem połowiczym, jest to niedowład z przewagą niedowładu w obrębie kończyn górnych.

Kolejną, czwartą postacią, jest postać pozapiramidowa, dyskinetyczna, pląsawicza, atetotyczna i dystoniczna. Polega to na występowaniu ruchów mimowolnych o charakterze skręcającym, z zaburzeniem koordynacji u dziecka, najczęściej z opóźnieniem rozwoju. Wreszcie mamy do czynienia z postacią móżdżkową i postaciami mieszanymi.

Przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego

Główne przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego to przede wszystkim niedotlenienie okołoporodowe oraz zamartwica urodzeniowa. Drugą przyczyną jest krwawienie około- bądź śródkomorowe, które przebiega zarówno przed, jak i w trakcie porodu. Wreszcie wcześniactwo oraz wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego. Przyczyną mogą być także aberracje genetyczne, ale również patologia ciąży, infekcje w czasie ciąży, dysfunkcja łożyska, zawały łożyska, zatory, gestoza, krwotoki z łożyska oraz uszkadzające działanie leków czy chemikaliów na ośrodkowy układ nerwowy płodu. Często przyczyną zespołu pozapiramidowego jest hiperbilirubinemia, czyli bardzo wysoki poziom bilirubiny u noworodka. Również infekcje wrodzone i posocznica mogą skutkować rozwinięciem się mózgowego porażenia dziecięcego.


Oceń:
4.7