Wideo – Migrena – leczenie i łagodzenie

Metody leczenia i łagodzenia migreny dzielimy na pozafarmakologiczne, głównie profilaktyczne i farmakologiczne, w tym doraźne leczenie napadów migrenowych. Mamy również do czynienia z zapobiegawczym leczeniem migreny. Przede wszystkim istotna jest edukacja pacjenta, co do czynników, które mogą wywoływać napady migrenowe. W momencie, kiedy pacjent rozpozna, jakie czynniki wywołują u niego napady, musi konsekwentnie ich unikać, jeśli tylko to możliwe. Czasem niezbędna jest psychoterapia oraz warsztaty psychologiczne w zakresie redukcji stresu.

Doraźne leczenie napadu migrenowego polega na tym, aby, gdy tylko zacznie boleć głowa, jak najszybciej podać zwykły lek przeciwbólowy, ale w odpowiednio dużej dawce. Lek może być podany doustnie, ale jeśli występują wymioty, zaleca się stosowanie czopków doodbytniczych, a w cięższych przypadkach iniekcji domięśniowych. Lepsza skuteczność leków przeciwbólowych uzyskuje się łącząc je w preparatach z kofeiną — należy jednak pamiętać efektach ubocznych, jakie powoduje — podnosi ona ciśnienie tętnicze krwi albo, u osób wrażliwych, nasila objawy lękowe.

Drugą grupą leków, stosowanych w migrenie, jest ergotamina oraz alkaloidy sporyszu. Od 1988 r. wprowadzono do leczenia doraźnego migreny tryptany — skuteczne u dużej grupy chorych, niezalecane jednak u dzieci i młodzieży, ze względu na brak badań. Stosowane są w średniociężkich, a także ciężkich napadach migrenowych. Nudności oraz wymioty często są bardzo dotkliwie odczuwane przez pacjentów, choć niektórzy z nich zgłaszają ulgę po wymiotach.

Niektórzy neurolodzy zalecają również sporadyczne stosowanie leków uspokajających, m.in. celem ułatwienia zaśnięcia. W ciężkich napadach oraz stanach migrenowych stosuje się kortykosteroidy dożylne, takie jak hydrokortyzon, fenikort czy deksametazon.

Profilaktyczne leczenie migreny, polegające na codziennym stosowaniu leków przeciwmigrenowych, jest zalecane u pacjentów, którzy mają napady częściej niż 2-3 razy w miesiącu. Żaden lek nie jest idealny, a ich skuteczność nie jest zbyt duża.

Wymieńmy kilka grup leków, które są pochodnymi ergotaminy: leki przeciwserotoninowe takie jak diwascan, przeciwpadaczkowe — karbamazepina, kwas walproinowy, topiramat, leki przeciwdepresyjne, beta-blokery, klonidyna, niesterydowe leki przeciwzapalne, blokery kanałów wapniowych takie jak flunaryzyna. W ostatnich latach rośnie popularność toksyny botulinowej (jadu kiełbasianego) w leczeniu profilaktycznym migreny, gdyż udowodniono klinicznie jej skuteczność u części pacjentów. Warto też wspomnieć o akupunkturze, która przynosi ulgę niektórym pacjentom.


Oceń:
4.0