Wideo – Migrena a naczynioruchowy ból głowy

Zwykły naczynioruchowy ból głowy jest jednostką chorobową dość częstą. Charakteryzuje się przewlekłymi, okresowymi bólami głowy o charakterze tępym, o umiarkowanym nasileniu. Obejmuje on całą głowę, okolice czoła lub obie skronie. Nie ma charakteru napadowego, w przeciwieństwie do migreny. Zjawia się stopniowo, narasta, trwa kilka godzin, czasem cały dzień lub kilka dni. Nie towarzyszą mu nudności czy wymioty (w każdym razie nudności bardzo rzadko).

Ból ten różni się od migreny przede wszystkim umiejscowieniem – w migrenie mamy do czynienia z bólem połowiczym; charakterem – migrena jest częściej bólem pulsującym; nasileniem bólu – migrena jest zdecydowanie silniejszym bólem niż ból napięciowy. Nie występuje w nim aura czy nagły napadowy początek.

Choroba jest częsta, występuje przeważnie u kobiet i zaczyna się w młodości. Często dotyczy osób z nadwrażliwym układem autonomicznym. Czynnikami sprzyjającymi występowaniu tych bólów są silne lub przewlekłe emocje, przemęczenie, brak snu, wypalanie większej niż zwykle ilości papierosów, nadmiar alkoholu, miesiączka bądź zmiany ciśnienia atmosferycznego.


Oceń:
4.7