Leczenie w psychiatrii

Leczenie w psychiatrii to proces długoterminowy, liczony częściej w miesiącach lub latach, niż w tygodniach czy dniach. Pewne ogólne zasady dotyczą wszystkich leków stosowanych w psychiatrii. Gdyby wspomnieć tu dwie podstawowe grupy – środki przeciwdepresyjne oraz neuroleptyki – reguły te są dosyć podobne. Otóż po pierwsze, czas oczekiwania na poprawę w znaczeniu ustępowania objawów jest dosyć długi.

Każdą z osób rozpoczynając leczenie należy uprzedzić o tym, że w ciągu pierwszego tygodnia od momentu przyjmowania leku może nie być jakiejkolwiek poprawy, czym nie należy się zrażać, gdyż taka jest specyfika i mechanizm działania środków, którymi dysponuje się w psychiatrii. W tym przypadku wymagana jest cierpliwość.

Poprawę można zaobserwować mniej więcej po okresie dziesięciu dni bądź 1-2 tygodniach od rozpoczęcia stosowania leku. Objawy ustępują krok po kroku, nie wszystkie na raz. Może być tak, że pierwsze ustąpią np. zaburzenia snu, ale pozostanie obniżony nastrój oraz brak napędu lub zmniejszy się lęk, a będą się utrzymywać problemy z bezsennością. Czekamy od 4-6 tygodni, aby móc podsumować efekty leczenia. W tym celu po takim czasie umawiana jest zwykle kolejna wizyta. Jeżeli z powodzeniem udało się osiągnąć poprawę stanu psychicznego pacjenta kontynuuje się stosowanie zleconego wcześniej leku. Jeżeli polepszenie stanu jest częściowe, wtedy rozważa się, dalsze stosowanie danego farmaceutyku i odczekanie dodatkowego okresu czasu, zwiększenie jego dawki albo wspomożenie jego działania dodatkowym środkiem o nieco odmiennym mechanizmie działania. Zdarza się jednak, że lek należy zmienić i odczekać dodatkowy okres czasu. Są to długotrwałe procesy, ale współczesny świat nie dysponuje na razie środkami, które umożliwiałyby przyśpieszenie leczenia.

Po uzyskaniu poprawy, leki, czy to przeciwdepresyjne bądź neuroleptyki, należy stosować w dalszym ciągu, ponieważ cechą większości chorób czy zaburzeń psychicznych jest nawrotowość. Nie wymyślono jak dotąd innej metody zapobiegania im, jak tylko zażywanie danego medykamentu przez długi czas.

Jeszcze do niedawna mówiło się o tym, że lek przeciwdepresyjny powinien być stosowany przez okres przynajmniej sześciu miesięcy. W przypadku wystąpienia depresji zalecane jest jednak stosowanie leku przez dwa lata, w przypadku psychozy to okres nawet pięcioletni. Jeżeli u pacjenta wystąpiły nawroty lub epizod depresyjny wystąpił kilka razy, zaleca się wydłużenie czasu stosowania leków, zwykle o pięć lat.

Są choroby, przy których należy przyjąć bezterminową konieczność przyjmowanie środków farmakologicznych. Przykładem może tu być choroba dwubiegunowa, gdzie uzyskanie poprawy i stabilizacji psychicznej u pacjenta jest sporym sukcesem. Taki stan udaje się zachować pod warunkiem stałego przyjmowania leków stabilizujących – normotymicznych. Po 10-15 latach utrzymującej się poprawy można podjąć próbę ich odstawienia. Należy jednak liczyć się z bardzo wysokim ryzykiem nawrotu choroby.


Oceń:
4.3