Wideo – Leczenie uzależnień

O uzależnieniach można powiedzieć, że są to choroby przewlekłe, postępujące oraz śmiertelne. Brzmi to bardzo pesymistycznie, natomiast jest na nie sposób – terapia i leczenie. Są to metody skuteczne oraz możliwe do zrealizowania tylko i wyłącznie pod warunkiem utrzymania abstynencji, czyli całkowitego zaprzestania picia alkoholu, a także zażywania narkotyków i leków uspokajających lub nasennych. Pacjent uzależniony jest pozbawiony własnej woli.

Celem terapii jest jej przywrócenie uzależnionemu. To niełatwe zadanie, które jest realizowane w ramach programów terapeutycznych – psychoterapii, która jest długoterminowa, być może nawet nieskończenie trwającą. Psychoterapia uzależnienia zaczęła się wraz z początkiem ruchu AA (Anonimowi Alkoholicy) – jest to ruch zorganizowany przez alkoholików, którzy sami, własnymi siłami opracowali podstawy tego, co należy zrobić, żeby pomóc wyjść z uzależnienia innym ludziom. W tej chwili jest to podstawa standardu terapeutycznego. Psychoterapia, czyli wszystko to, co jest rozmową, wyjaśnianiem, pokazywaniem tego, co jest nieprawidłowe, uczeniem tego jak sobie radzić z sytuacją, kiedy pojawia się wielka ochota, aby się napić, uczenie rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych i radzenia sobie z nimi. Podstawowy program psychoterapeutyczny trwa kilka tygodni. Bardzo ważne jest to, aby pacjent mógł się wpisać w pewną społeczność, poczuć tożsamość trzeźwego alkoholika, a więc tutaj ukłon w stronę ruchu AA.

W terapii uzależnienia od alkoholu bierze się pod uwagę również rodzinę pacjenta. Istnieje nawet oddzielny program – terapia dla osób współuzależnionych. Również odrębnym koncepcją jest terapia dla osób DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). Osoby, które dorastały w domach dotkniętych problemem alkoholizmu, zwykle borykają się z wieloma trudnościami natury psychologicznej oraz emocjonalnej, stąd też pomoc terapeutyczna jest w ich przypadku wskazana. Ma ona za zadanie chronić te osoby przed rozwinięciem się u nich uzależnienia.

W przypadku uzależnienia od alkoholu stosuje się leki, wtedy kiedy mamy do czynienia z bardzo poważnym zespołem odstawienia alkoholu, a więc np. z majaczeniem drżennym, a więc delirium lub zespołem padaczkowym, zaburzeniami elektrolitowymi, zakłóceniami w nawodnieniu organizmu, co jest stanem niebezpiecznym dla życia. Na bardzo krótki okres czasu stosuje się też leki uspokajające, przeciwlękowe i nasenne, które pomagają w wyjściu z ciągu alkoholowego.

Po takim odtruciu przychodzi czas na psychoterapię. Oprócz leczenia w ten sposób korzysta się również z farmakoterapii, tam gdzie jest to konieczne, a więc np. we wcześniej wspomnianym zespole abstynencyjnym (po odstawieniu alkoholu), kiedy może pojawić się bardzo wiele nieprzyjemnych dla pacjenta objawów, tudzież takich, które zagrażają życiu, tj. delirium, atak padaczkowy czy zaburzenia elektrolitowe – sodu i potasu, które mogą przełożyć się na poważne problemy z krążeniem krwi. Wtedy stosuje się leki bardziej w znaczeniu działania doraźnego, co często określane jest mianem odtrucia – detoksu. W leczeniu, etap ten jest początkiem, ma na celu doprowadzić pacjenta do lepszej formy, a leczenie właściwe stanowi psychoterapia.

U części pacjentów, którzy z rożnych powodów nie zdecydowali się na podjęcie psychoterapii stosuje się disulfiram – substancję, która wchodzi w reakcje z alkoholem. W przypadku jego wypicia, pacjent odczuwa bardzo nieprzyjemne objawy, a spożycie dużej ilości alkoholu przy zażywaniu tego leku jest bardzo groźne dla życia. Tu jest nadzieja, że przy pomocy zastraszenia i zniechęcania pacjent przez jakiś czas wstrzyma się od picia.

Ostatnio pojawiają się pewne substancje, które mają zmniejszać chęć sięgnięcia po alkohol. Może to być przydatne dla ludzi, którzy z jednej strony nie będą w stanie utrzymać całkowitej abstynencji, ale z drugiej świadomych tego, że gdy sięgają po alkohol, to spożywają go za dużo i w związku z tym będą chcieli tę ilość zniwelować. Są to pewne nowości w psychiatrii i trzeba czasu, aby przekonać się, jak będą działać w praktyce.


Oceń:
3.9