Krwotok mózgowy

Krwotok śródmózgowy jest wylewem do tkanki mózgowej, zdarza się w miażdżycy naczyń tętniczych, nadciśnieniu tętniczym, po urazach czaszkowo-mózgowych. Krwotok taki może nastąpić także z tętniaka, naczyniaka lub malformacji tętniczo-żylnej. Ten rodzaj krwotoku często występuje w chorobie alkoholowej, w czasie leczenia przeciwzakrzepowego lub w obrębie nowotworu ośrodkowego układu nerwowego. Krwotok samoistny występuje najczęściej u osób starszych.

Krwotok podpajęczynówkowy to wylew krwi do przestrzeni między pajęczynówką a oponą miękką. Jego przyczyną może być pękniecie tętniaka wewnątrzczaszkowego, skaza krwotoczna, glejak niedojrzały, posocznica, krwotoczne zapalenie mózgu lub bardzo rzadko - uraz. Dotyczy najczęściej osób w młodym wieku.

Krwotok móżdżkowy zdarza się rzadko, przebiega z objawami móżdżkowymi, tj.: oczopląsem, niezbornością ruchów i wymiotami zależnymi od ustawienia głowy.

Krwiak podtwardówkowy wytwarza się w następstwie krwawienia żylnego, a krew gromadzi się miedzy oponą twardą a pajęczynówką. Źródłem krwawienia są żyły mostkowe przerwane w trakcie gwałtownego przemieszczenia się mózgu w czasie urazu czaszkowo-mózgowego.

Krwiak zewnątrztwardówkowy powstaje przez wylew krwi w przestrzeni między kością a oponą twardą. Główną przyczyną są urazy i uszkodzenie jednej z gałęzi tętnicy oponowej środkowej lub zatoki oponowej przez złamaną kość czaszki.


Oceń:
4.6