Guz mózgu - objawy

Objawy guza mózgu zależą od fazy rozwoju choroby, umiejscowienia zmian i obecności lub nie ciasnoty śródczaszkowej.

Wczesne objawy guza mózgu nie są typowe i mają charakter zespołu rzekomonerwicowego – chory cierpi na uczucie osłabienia, zmęczenia, pobolewania głowy, apatię, senność, brak apetytu, drażliwość. Niekiedy występują też zwiewne objawy neurologiczne:

  • w guzach półkul móżdżku są to: zaburzenia równowagi, koordynacji, drżenie zamiarowe, oczopląs, obniżenie napięcia mięśniowego; wcześnie w tych guzach występuje wzmożone ciśnienie śródczaszkowe
  • w guzach pnia mózgu stwierdzamy: objawy uszkodzenia nerwów czaszkowych od nerwu V, czy trójdzielnego do XII, bóle w obrębie twarzy, niedowład nerwu twarzowego, zez porażenny, niedosłuch, zaburzenia połykania, zaburzenia mowy, asymetrię języka; do ciasnoty wewnątrzczaszkowej dochodzi w tych guzach dość późno
  • guzy półkul mózgu powodują: niedowłady połowicze lub jednej kończyny, drętwienia, zaburzenia czucia, afazję, agnozję, agrafię, aleksje, akalkulię (tj. niezdolność do prawidłowego mówienia, rozpoznawania przedmiotów, pisania, rysowania, czytania, liczenia), niedowidzenie połowicze; często występują napady padaczkowe częściowe proste lub częściowe złożone, zaburzenia pamięci, krytycyzmu, zaburzenia zachowania, euforia, czy brak napędu i sennością, wszystko w zależności od rejonu półkuli mózgowej, w której guz występuje.

Zespół ciasnoty śródczaszkowej charakteryzuje się narastającymi bólami głowy, nudnościami, wymiotami głownie porannymi i nocnymi, bradykardią (zwolniona akcja serca), niekiedy występują również zaburzenia świadomości, czy utrata przytomności.


Oceń:
4.5