Wideo – Fobie

Fobie należą do grupy zaburzeń nerwicowych. Psychiatrzy posługują się częściej terminem zaburzenia lękowe. Charakteryzują się tym, że pacjent cierpiący z ich powodu odczuwa lęk odniesiony do określonej sytuacji bądź przedmiotu.

Lęk ma trzy składowe – pierwsza, to składowa emocjonalna, po prostu uczucie lęku, druga to składowa poznawcza, treść lęku i ostatnia trzecia – różne objawy fizyczne, które są przez niego wywoływane – drżenie rąk, pocenie, przyśpieszone bicie serca, skrócony oddech, ból brzucha, biegunka, itd.Fobie spośród innych zaburzeń nerwicowych wyróżniają się tym, że dotyczą konkretnej sytuacji bądź przedmiotu. Każda rzecz dla danego człowieka może stać się przedmiotem jego fobii. Są jednak pewne fobie, które występują częściej np. lęk wysokości lub strach przed zachorowaniem na jakąś chorobę – raka albo przed zarażeniem wirusem HIV. Fobie mogą dotyczyć zarówno przedmiotów, jak i sytuacji. Bardziej jest to cecha pacjenta, który przeżywa swój lęk, mniejsze znaczenie ma to, co jest ich tematem. W leczeniu fobii stosuje się leki z grupy przeciwdepresyjnych, które mają skuteczne działanie przeciwlękowe oraz różne metody psychoterapii.


Oceń:
4.3