Wideo – Czym jest psychiatria?

Psychiatria jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy medycznej oraz specjalnością. Oczywiście choroby psychiczne, związane z myśleniem, zachowaniem i emocjami są znane ludzkości od zarania dziejów. Jednak psychiatria jako specjalizacja, zaczyna funkcjonować we współczesnej medycynie w początkach XX wieku. Jest dziedziną, która wyodrębniła się ze wcześniejszego połączenia psychiatrii oraz neurologii, czyli tego wszystkiego, co związane z układem nerwowym.

O ile neurologia nadal zajmuje się chorobami o podłożu natury biologicznej, związanymi z jakimiś bezpośrednimi uszkodzeniami mózgu, o tyle przedmiotem psychiatrii jest to, co nienamacalne lub nie zawsze uchwytne w jakimś badaniu dodatkowym. Dostrzegalne są jednak objawy – kłopoty ze snem, odczuwany lęk, pogorszony nastroju, urojenia lub halucynacje.

Specyfika tej dziedziny wiedzy wiąże się też z tym, że bezpośrednim narzędziem badawczym jest rozmowa lekarza z pacjentem. Wynikają stąd też pewne różnice między psychiatrami a lekarzami innych specjalności. Psychiatrzy poświęcają czas przede wszystkim na rozmowę z pacjentem – ok. 50 min. na pojedyncze spotkanie – nie posiadają natomiast typowych atrybutów lekarskich takich jak: stetoskop czy młotek neurologiczny. Z zasady nie chodzą też w białych kitlach lekarskich, co wynika z bardziej osobistej relacji psychiatry z pacjentem oraz mniej formalnej atmosfery, która sprzyja rozmowie oraz współpracy.

Samo słowo psychiatra, wywodzi się od greckiego słowa psyche (dusza, rozumiana blisko pojęcia umysłu) oraz iatros – oznaczającego leczenie. Stąd to, czym zajmują się psychiatrzy można nazwać leczeniem świata psychicznego ludzi, ich umysłu bądź duszy.


Oceń:
4.6