Wideo – Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest postępującym, rozlanym zwyrodnieniem kory mózgu, przejawiającym się otępieniem i ogniskowymi objawami psychicznymi oraz neurologicznymi. Początek choroby występuje pomiędzy 50. a 65. rokiem życia, choć możliwy jest też później. Przyczyny są nieznane, natomiast możliwe są przyczyny genetyczne, toksyczne (metale ciężkie – głównie glin) lub wirusowe.

Objawy choroby rozwijają się powoli: pojawia się niezdolność nauczenia się nowych czynności, osłabienie zapamiętywania, zaburzenia rozumienia, spadek zainteresowań, bezradność, spowolnienie, zanik krytycyzmu, trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, później apraksja, agnozja, grubofaliste drżenie rąk oraz ustawiczne rzucie i ssanie. Narastają problemy w samoobsłudze, orientacji w otoczeniu – pojawia się błądzenie, nie rozpoznawanie domowników. Niekiedy występuje agresja, urojenia, niedowłady kończyn.

Chorzy umierają zwykle wskutek powikłań takich jak ciężkie zapalenie płuc, odleżyny, sepsa, po upływie 4-5 lat od początku choroby, aczkolwiek przy dobrej opiece mogą żyć znacznie dłużej. Choroba jest nieuleczalna choć są obecnie dostępne leki, które spowalniają przebieg procesu i są szczególnie zalecane na początku choroby.


Oceń:
4.6