Apraksja

Apraksja to niezdolność do wykonywania wyuczonych, celowych czynności ruchowych przy braku współistniejących zaburzeń uwagi, rozumienia, motywacji, siły i napięcia mięśni, koordynacji ruchu i czucia, od których zależy dana czynność. Pacjent jest w stanie wykonać daną czynność spontanicznie, nieświadomie, natomiast nie potrafi wykonać jej na polecenie, czy po otrzymaniu instrukcji.

Apraksja ruchowa polega na wykonywanie niezgrabnych ruchów i całkowitej niemożności wykonania ruchów precyzyjnych mimo, że pacjent rozumie treść poleceń instrukcji. Spowodowane jest to uszkodzeniem kojarzeniowej kory ruchowej przeciwstronnej do kończyny, której dotyczy apraksja.

Apraksja wyobrażeniowo-ruchowa to niemożność wykonania wyuczonych czynności na polecenie z zaburzeniem rozumienia i niemożnością ułożenia planu wykonania danej czynności. To schorzenie dotyczy uszkodzenia dominującego płatu ciemieniowego.


Oceń:
4.5