Wideo – Afazja ruchowa i czuciowa

Afazją nazywamy nabyte zaburzenie mowy.

Afazja ruchowa to niezdolność do prawidłowego mówienia, z zaburzeniem płynności, upośledzoną zdolnością nazywania, powtarzania, z zastępowaniem jednego wyrazu drugim, jednych głosek przez inne (są to tzw. parafazje), z zaburzoną artykulacją i używaniem niegramatycznych form.

Niekiedy mamy do czynienia z całkowitą niezdolnością do mówienia, wynika ona z uszkodzenia ośrodka Brocka – u mężczyzn mieści się on w lewym płacie czołowym, w tzw. wieczku czołowym, jeżeli jest to mężczyzna praworęczny to po lewej stronie, a jeśli leworęczny - po prawej stronie.

Najczęstsze przyczyny afazji ruchowej to choroby naczyniowe, udary, urazy czaszkowo-mózgowe i nowotwory.

Afazja czuciowa polega na upośledzeniu rozumienia mowy i wynika z uszkodzenia obszarów podkorowych lub ośrodka Warnickiego, znajdującego się w lewym górnym i środkowym zakręcie skroniowym i styku skroniowo-potylicznym. U chorych cierpiących na ten rodzaj afazji mowa czynna jest płynna, występuje echolalia, czyli powtarzanie fraz, natomiast pacjenci ci nie rozumieją tego co inni do nich mówią, ani tekstu czytanego.


Oceń:
4.6