Przeszczep nerki

Zabieg przeszczepienia nerki jest najwyższą formą leczenia nerkozastępczego, którego wykonanie należy rozważyć po spełnieniu trzech podstawowych warunków: uzyskanie pisemnej zgody pacjenta na zabieg, obecność wskazań oraz brak przeciwwskazań do wykonania zabiegu. Wskazaniem do zabiegu przeszczepienia nerki jest przewlekła choroba nerek z klirensem kreatyniny poniżej 15 ml/min. W przypadku cukrzycowej choroby nerek, ze względu na szybki postęp zmian naczyniowych i narządowych, które mogą okazać się w późniejszym okresie przeciwwskazaniami do zabiegu przeszczepienia nerki, przeszczep można brać pod uwagę już przy klirensie kreatyniny nie przekraczającym 25 ml/min. Należy zaznaczyć, że dializoterapia nie jest warunkiem koniecznym do wykonania zabiegu. Oznacza to, że zabieg przeszczepienia nerki przy braku przeciwwskazań można wykonać przed włączeniem pacjenta do dializ. Przeszczepienie wyprzedzające dializy daje lepsze wyniki odległe niż przeszczepienie podczas dializoterapii.

Po wykonaniu niezbędnych badań (w szczególności grupy krwi i antygenów zgodności tkankowej) oraz wykluczeniu przeciwwskazań pacjent zostaje zgłoszony do zabiegu przeszczepienia nerki. Po zakwalifikowaniu jest umieszczany na tzw. liście krajowej aktywnej i od tej pory oczekuje na zabieg. Nerkę można otrzymać ze zwłok lub od spokrewnionego dawcy żywego. Przeszczepienie nerki od dawcy żywego jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, ponieważ narząd przeszczepiony wykazuje lepszą czynność i przeżycie, co bezpośrednio przekłada się na lepszy komfort życia biorcy. Gdy dysponujemy narządem do transplantacji zostaje oznaczona grupa krwi dawcy i określana jest jej zgodność z grupą biorcy. Następnie wykonywany jest test limfocytotoksyczny z limfocytami dawcy i surowicą biorcy – test ten musi mieć wynik ujemny. Dwa powyższe warunki (zgodność w zakresie grupy krwi i ujemny test limfocytotoksyczny) są decydujące i muszą zostać spełnione. Po nich dochodzi do oznaczenia antygenów zgodności tkankowej - wybierany jest taki biorca, który ma możliwie najmniejszą niezgodnością w zakresie tych antygenów z dawcą.


Oceń:
4.4