Wideo – Nykturia – oddawanie moczu w nocy

Nykturią określa się konieczność oddania moczu w porze nocnej, co zmusza do przebudzenia. Pojedynczy epizod nykturii nie powinien budzić niepokoju, natomiast jeśli występują dwa lub więcej w ciągu doby wymagana jest diagnostyka. Nykturia nie jest jednostką chorobową, ale objawem towarzyszącym wielu chorobom.

Do najczęstszych przyczyn nykturii należy poliuria w przebiegu: zdekompensowanej cukrzycy, moczówki prostej, polidypsji. Poliuria może wystąpić także w tzw. małej objętości mikcyjnej pęcherza moczowego (np. w przebiegu pęcherza nadreaktywnego lub też utrudnieniach odpływu moczu z pęcherza moczowego), która pojawia się w przypadku przerostu gruczołu krokowego.

Nykturia może wystąpić również w stanach chorobowych przebiegających z obrzękami, np. w zespole nerczycowym, niewydolności krążenia lub naczyń żylnych. Mechanizm nykturii polega w tych przypadkach na zmniejszeniu wysiłku dla serca, poprzez przyjmowanie pozycji horyzontalnej i łatwiejsze uruchomienie płynów z tzw. trzeciej przestrzeni, co zwiększa przepływ krwi przez nerki oraz ilość wytwarzanego moczu.

Zmniejszone wydzielanie wazopresyny (hormonu antydiuretycznego) w godzinach wieczornych oraz nocnych stanowi kolejną przyczynę nykturii, ponieważ brak ww. hormonu jest powodem niewystąpienia efektu antydiuretycznego, co zmusza chorego do przebudzenia i oddania moczu.


Oceń:
4.0