Wideo – Nowotwory układu moczowo-płciowego

Nowotwory układu moczo-płciowego obejmują głównie:

  • nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych: gruczołu krokowego, jądra, prącia
    (złośliwe nowotwory żeńskich narządów płciowych nie są zwykle łączone z układem moczowym i są leczone przez ginekologów)
  • nowotwory złośliwe układu moczowego: nerki, miedniczki nerkowej, moczowodu, pęcherza moczowego, cewki moczowej.

Najwięcej zachorowań wśród mężczyzn dotyczy gruczołu krokowego (ok. 50 %), następnie w kolejności częstości występowania jest to: rak pęcherza moczowego, rak nerki, rak jądra.

Czynniki ryzyka nowotworu gruczołu krokowego nie są jeszcze do końca wyjaśnione, natomiast najważniejszym i niezależnym czynnikiem jest wiek: współczynnik zachorowalności na raka prostaty wzrasta liniowo wraz z wiekiem, począwszy od 50 roku życia, a około 75 % zachorowań występuje po 65 roku życia.

Rak pęcherza moczowego to drugi co do częstości występowania nowotwór układu moczo-płciowego u mężczyzn. Do czynników ryzyka tego typu raka należy głównie palenie tytoniu, a także ekspozycja zawodowa, zwłaszcza na aminy aromatyczne w zakładach chemicznych.

Nowotwory nerki wykrywane są najczęściej w 6-7 dekadzie życia, jednak ze względu na wzrastającą dostępność badań obrazowych (USG, tomografia komputerowa) zwiększa się liczba rozpoznań w młodszych grupach wiekowych. Etiologia raka nerki nie jest jeszcze wyjaśniona. Do czynników ryzyka należą: palenie tytoniu, otyłość i dieta wysokobiałkowa, długotrwałe stosowanie leków przeciw bólowych i odwadniających oraz nadciśnienie tętnicze.

Nowotwory jądra są najczęstszymi nowotworami złośliwymi u mężczyzn w wieku 20-34 lata oraz tych pomiędzy 60. a 70. rokiem życia. Wśród czynników ryzyka należy wymienić: wnętrostwo, tj. nieprawidłowa, bo poza workiem mosznowym, lokalizacja jądra (gdzie ryzyko związane z tą chorobą szacowane jest na ok. 10 %), przepuklinę pachwinową, wodniak i zanik jądra oraz bezpłodność.

W związku ze zwiększeniem możliwości diagnostycznych i wprowadzeniem skutecznego leczenia od początku lat 80-tych XX wieku nastąpił zdecydowany spadek umieralności na nowotwory jąder - 5-letni wskaźnik przeżyć względnych nowotworów jąder wynosi 88 %.

Potwierdzeniem skuteczności leczenia raka jądra jest przykład znanego kolarza amerykańskiego Lensa Armstronga, wielokrotnego zwycięzcy największego zawodowego wyścigu kolarskiego – Tour de France, który został wyleczony z tego nowotworu.


Oceń:
4.7