Hemodializa

Hemodializa jest jedną z form leczenia nerkozastępczego, która polega na usuwaniu wody i niektórych toksyn mocznicowych z organizmu podczas sesji dializacyjnej. Obecność objawów zespołu mocznicowego oraz niska filtracja kłębuszkowa powinna skłaniać nas do decyzji o rozpoczęciu dializ.

Za pilne wskazania uważa się:

  • zaburzenia neurologiczne zawiązane z zespołem mocznicowym,
  • zapalenie osierdzia lub opłucnej bez innych przyczyn niż mocznica,
  • mocznicową skazę krwotoczną.

Względnie pilnie wskazania to:

  • oporna na leczenie hiperwolemia i/lub nadciśnienie tętnicze,
  • oporna na leczenie i dietę hiperkaliemia,
  • kwasica metaboliczna,
  • hiperfosfatemia niekorygująca się dietą i lekami,
  • niedokrwistość oporna na erytropoetynę,
  • utrata masy ciała lub pogorszenie stanu odżywienia wynikające z mocznicowego zapalenia przewodu pokarmowego.

Innymi wskaźnikami, które również mogą pomóc w podjęciu decyzji jest GFR, czyli wartość filtracji kłębuszkowych – według niektórych leczenie nerkozastępcze należy wdrożyć przy filtracji poniżej 15 ml/min, a w przypadku cukrzycowej choroby nerek już poniżej 20ml/min. Obecnie jednak stanowisko to uległo korekcji i oprócz niskich wartości filtracji kłębuszkowej pod uwagę należy brać również obecność objawów klinicznych zespołu mocznicowego, np. stanów przewodnienia nie poddających się leczeniu zachowawczemu.


Oceń:
4.5