Wideo – Czy nieprawidłowy kolor moczu może oznaczać chorobę?

Barwa moczu jest jednym ze składników oceny fizycznej moczu. Prawidłowy mocz jest przejrzysty, a jego barwa powinna być jasno bądź ciemno słomkowa. Odstępstwa od tego mogą świadczyć o patologii w obrębie układu moczowego, np. barwa biała występuje w ropomoczu, w przypadku nadmiaru fosforanów lub obecności chłonki w moczu.

Barwa czerwona lub różowa wskazuje na obecność hemoglobiny i będzie ona występowała w przypadku krwawień, porfirii, mioglobinurii, przyjmowania leków (np. metronidazol, fenacetyna), a także w przypadku pojawienia się w diecie buraków.

Niebieska lub zielonkawa barwa może być spowodowana zakażeniem pałeczki ropy błękitnej lub stosowaniu błękitu metylenowego. Mocz może przyjmować barwę czarną, bądź brunatną i dzieje się tak w alkaptonurii, methemoglobinurii, jak również po stosowaniu leków takich jak metyldopa lub lewodopa.


Oceń:
4.6