Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa

Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa jest zespołem objawów klinicznych związanych z obecnością skrzeplin w naczyniach żylnych. Krew krzepnie w sytuacjach, kiedy naczynie jest uszkodzone – to korzystna sytuacja, obrona organizmu, która zabezpiecza przed krwotokami. W pewnych sytuacjach jednak, krew zaczyna krzepnąć tam, gdzie nie powinna – w naczyniach żylnych. Tworzą się w nich wtedy zatory, które uniemożliwiają dalszy odpływ krwi. Zbudowane są one z czerwonych krwinek, płytek krwi oraz włóknika (białko). Zdarza się to w pewnych, ściśle określonych sytuacjach. Istnieją pewne czynniki ryzyka, które ułatwiają takie krzepnięcie.

Część przyczyn uwarunkowana jest genetycznie. Istnieją takie zaburzenia krzepnięcia, które związane są z pewnymi genami. Nazywa się to zjawisko trombofilią. Są też pewne choroby wielu układów organizmów, które dają nabyty rodzaj trombofilii. Istnieją też specjalne okoliczności, w których dochodzi do zwolnienia przepływu krwi. Można osobie łatwo wyobrazić, że długie unieruchomienie, np. założenie opatrunku gipsowego na nogę lub na rękę, może spowodować takie zwolnienie przepływu krwi i ułatwić sytuację, w której dojdzie do zakrzepu. Wreszcie pewne leki i substancje, które przyjmujemy jak, np. hormony, hormonalna terapia zastępcza, czy hormonalna antykoncepcja u kobiet, są czynnikami ryzyka, które mogą powodować powstawanie skrzepów.

Objawy kliniczne, które związane są z obecnością skrzepu, przejawiają się obrzękiem tej części ciała, w której doszło do zablokowania odpływu żylnego – jeżeli dotyczy to kończyny dolnej – dochodzi do jej obrzęku. Trzeba sobie uzmysłowić powikłania jakie mogą z tego powodu występować. Taka skrzeplina może urwać się z naczynia żylnego i popłynąć dalej z prądem krwi dając zatorowanie. Wszystkie żyły ostatecznie prowadzą do serca, a stamtąd poprzez prawą komorę trafiają do krążenia płucnego, w związku z tym, możemy spotkać się z sytuacją zatoru do tętnicy płucnej, który jest bardzo poważnym powikłaniem mogącym prowadzić nawet do śmierci.

W jaki sposób można zdiagnozować zatorowość płucną? Przede wszystkim klinicznie widoczne jest powiększenie nogi, jej obrzęk, pacjent zgłasza ból, może sygnalizować również dolegliwości związane już z powikłaniami żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej. Wykonuje się badania krzepliwości krwi, ocenia się marker d-dimer fibryny. Skrzeplinę można uwidocznić za pomocą ultrasonografii. W pewnych szczególnych sytuacjach wykonuje się inne badania – flebografię czy tomografię komputerową. W tym przypadku pacjent wymaga włączenie odpowiedniego leczenia. W pierwszej kolejności włącza się heparyny drobnocząsteczkowe. Następnie można przechodzić na doustne leki przeciwkrzepliwe. Typowymi lekami, które stosuje się w takich sytuacjach, to zarejestrowane w Polsce, acenokumarol i warfaryna. Wymagają one bardzo ostrożnego stosowania z oznaczaniem czynnika krzepliwości (INR) w odpowiednik odstępach czasu. Istnieją też nowe leki, które nie wymagają rutynowego monitorowania czasów krzepnięcia. Jest to dabigatran oraz rywaroksaban. Są one stosowane od niedawna. Posiadają już rejestrację w żylnej chorobie zatorowo-zakrzepowej.


Oceń:
4.6