Zaburzenia rytmu serca

Łagodne zaburzenia rytmu serca, w postaci skurczów dodatkowych, są obecne prawie u wszystkich ludzi. Problem pojawia się wtedy, gdy występują złożone zaburzenia tzw. częstoskurcze - taka sytuacja może być groźna i niekiedy związana nawet z zagrożeniem życia.

Zaburzenia rytmu serca są powodowane przez wszystkie choroby serca. Niektóre z genetycznie uwarunkowanych chorób specjalnie predysponują do występowania zaburzeń rytmu i są to np. kardiomiopatie. Również każde duże uszkodzenie mięśnia sercowego może powodować zaburzenia rytmu.

Diagnoza zaburzeń rytmu polega na wykonaniu badań laboratoryjnych - zaburzenia elektrolitowe mogą sprzyjać zaburzeniom rytmu serca, tak jak odwodnienie, niedotlenienie i spadek stężenia potasu w surowicy krwi. W celach diagnostycznych wykonuje się również badanie EKG, które daje dużo informacja na temat tego jaki jest rodzaj i przyczyna zaburzeń rytmu. Nierzadko zleca się 24-godzinne monitorowanie EKG Holtera, a w specjalnych sytuacjach wykonuje się echokardiografię lub próbę wysiłkową, które mają odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, czy w tle nie ma choroby wieńcowej lub wady serca. U wybranych pacjentów wykonuje się cewnikowanie serca za pomocą specjalnych elektrod, czyli tzw. badanie elektrofizjologiczne. Na tej podstawie można ustalić zarówno jaki jest rodzaj zaburzeń rytmu oraz odpowiednie leczenie.


Oceń:
4.2