Wideo – Stymulatory serca

Stymulatory serca lub inaczej kardiostymulatory bądź w mowie potocznej — rozruszniki, to urządzenia, które mogą być używane jako urządzenia zewnętrzne do stymulacji serca czy być wszczepiane przez wcięcie skóry na klatce piersiowej — podskórnie, przez mięsień piersiowy.

Mogą być one wszczepiane na okres kilku lat. Ich zadaniem jest stymulacja serca z określoną częstością oraz zapobieganie zwolnieniu jego rytmu dzięki elektrodzie, która łączy je z żyłą. Taka była rola pierwszych stymulatorów — zabezpieczanie przed zwalnianiem rytmu serca, w przypadku przebiegu zaburzeń rytmu lub zaburzeń przewodzenia.

Z czasem, model stymulatora uległ udoskonaleniu. Stymulatory nowoczesne posiadają dużo więcej funkcji. Mogą oceniać aktywność pacjenta i dostosowywać częstość rytmu serca do jego aktywności. Pacjentowi można wprowadzić dwie elektrody i zsynchronizować rytm przedsionków z rytmem komór. Możliwe jest wszczepienie nawet trzech elektrod, co spowoduje to, że uszkodzone serce, które kurczy się niesynchronicznie zaczyna kurczyć się synchronicznie, a także wydajniej. Wszczepia się również elektrody, które wykrywają groźne zaburzenia rytmu, np. takie, które są w stanie serce zatrzymać — jeśli elektroda wykryje takie zaburzenie, to wykona defibrylację.

Zabieg wszczepienia kardiostymulatora wykonuje się w znieczuleniu miejscowym przy podaniu silnych leków przeciwbólowych i uspokajających. Pacjent po paru dniach opuszcza szpital.

Jak długo używa się rozrusznika? Zwykle rozrusznik wystarcza na kilka lat. Jego wymiana polega na nacięciu skóry, odkręceniu poprzedniego rozrusznika od elektrod oraz dołączeniu nowego do wcześniej założonych elektrod. Rozrusznik może być kontrolowany za pomocą głowicy komputerowej, która jest przekładana przezskórnie, w ten sposób można również zmienić jego funkcje. Należy zwrócić uwagę na fakt, że różne urządzenia posiadające aktywność elektromagnetyczną mogą zaburzać funkcje takiego rozrusznika. Pacjent nie powinien mieć takich zabiegów, jak diatermia krótkofalowa czy zabiegi w polu magnetycznym oraz zabiegów diagnostycznych z użyciem magnetycznego rezonansu jądrowego. Telefon komórkowy nie powinien zakłócać funkcji rozrusznika pod warunkiem, że jest on umieszczany od niego w dalszej odległości.


Oceń:
4.4