Wideo – Niewydolność układu krążenia

Niewydolność układu krążenia jest zespołem objawów klinicznych, przekładających się na dolegliwości pacjenta, związanych z niedostateczną pracą serca, które nie zabezpiecza potrzeb narządów i tkanek na odpowiedni przepływ krwi. Wyjściowo może dochodzić do uszkodzenia serca z dowolnego powodu. To uszkodzenie w konsekwencji uruchamia cały zespół wielu systemów neurohormonalnych z wydzieleniem takich hormonów jak aldosteron, angiotensyna, wazopresyna, które uszkadzają zarówno miesień sercowy, jak i naczynia.

Niewydolność serca dzieli się na ostrą i przewlekłą. Ostra rozwija się nagle, daje gwałtowne konsekwencje. Przewlekła natomiast postępuje stopniowo. Można rozpatrywać niewydolność serca w takim systemie, że znajduje się przed nim jakiś zbiornik żylny, a zanim zbiornik tętniczy. Serce musi przepompować krew ze zbiornika żylnego do zbiornika tętniczego. W związku z tym niewydolność danej jego części może objawiać się albo małym rzutem – małą ilością krwi wyrzucaną do zbiornika tętniczego lub może być związana z gorszym odbieraniem krwi i zastojem w krążeniu żylnym. Te dwie sytuacje mogą też występować razem. Można rozpatrywać osobno objawy niewydolności dla lewej oraz prawej komory. Niewydolność krążenia jest groźną chorobą, która wiążę się ze znaczną śmiertelnością.

Objawami niewydolności będzie szybkie męczenie się, poczucie duszności – początkowo przy wysiłku – później również w spoczynku, często będą to dolegliwości związane z występowaniem duszności w pozycji leżącej. Z kolei jeśli chodzi o objawy zastoju, to mogą pojawiać się obrzęki – szczególnie kończyn dolnych, a także powiększenie obwodu tułowia związane z gromadzeniem się płynu w wątrobie i jamie otrzewnowej. Z tego też powodu pacjent będzie zgłaszał się do lekarza. W tym wypadku przeprowadza się szereg testów diagnostycznych, w tym badanie laboratoryjne, elektrokardiogram, zdjęcie klatki piersiowej, echokardiografię i inne badania w zależności od tego, w którym kierunku pójdzie myśl diagnostyczna. Wykonuje się je w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu serce jest uszkodzone i jak dalej pacjenta leczyć, co jest przyczyną niewydolności oraz w jaki sposób leczyć chorobę podstawową, która leży u podstawy tej niewydolności.

W przypadku niewydolności lewokomorowej pacjent będzie odczuwał głownie duszność przy wysiłku, będzie się szybciej męczył. Jeżeli chodzi o niewydolność prawokomorową, częstsze są objawy zastoju objawiające się obrzękami kończyn dolnych i powiększeniem obwodu brzucha.

Ostra niewydolność serca może przebiegać pod postacią, tzw. wstrząsu, czyli sytuacji, w której dochodzi do nagłego niedokrwienia ważnych dla życia narządów takich jak serce, nerki, mózg, co zwykle przebiega z krytycznym spadkiem ciśnienia i jest związane z wysokim ryzykiem nagłego zgonu. Inną postacią ostrej niewydolności serca jest obrzęk płuc, związany z zaleganiem krwi w krążeniu płucnym, wtedy pacjent odczuwa bardzo silną duszność. Stan ten jest również bezpośrednim zagrożeniem życia.


Oceń:
4.5