Wideo – Nabyte wady serca

Nabyte wady serca dotyczą zastawek serca. Są to zawory znajdujące się pomiędzy jamami serca. Serce składa się z czterech jam: dwóch komór oraz dwóch przedsionków — właśnie pomiędzy nimi występują zastawki. Najczęstszymi, nabytymi wadami zastawkowymi są wady zastawki mitralnej — zwężenie lub niedomykalność. W dalszej kolejności zwężenie i niedomykalność zastawki aortalnej, rzadziej niedomykalność zastawki trójdzielnej bądź płucnej.

Rodzaje przyczyn prowadzących do wad serca są różne — od nasilenia uszkodzenia wrodzonego zastawki polegającego na degeneracji wstępnie, w sposób wrodzony nieco zmienionej zastawki poprzesz uszkodzenie na tle procesu zapalnego, np. w przypadku gorączki reumatycznej lub infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Rzadko zdarzają się uszkodzenia zastawek w wyniku urazów lub w rezultacie pęknięcia mięśni brodawkowatych, jak ma się to w przypadku niedomykalności zastawki mitralnej. W przypadku zastawek przedsionkowo-komorowych, tj. trójdzielnej i mitralnej, może dochodzić do ich uszkodzenia w trakcie poszerzania się pierścienia, na którym są umocowane, w trakcie powiększania komór, np. w niewydolności serca.

Objawami uszkodzenia zastawek jest zwykle niewydolność serca. Pacjent szybciej się męczy, ma duszność (brak powietrza) początkowo przy wysiłku, później również w spoczynku. Zdarza się, że odczuwa bóle w klatce piersiowej w trakcie wysiłku. Mogą pojawić się incydenty omdleń oraz obrzęki — szczególnie kończyn dolnych.

Leczenie wad zastawkowych: zwykle leczy się chorobę podstawową, która doprowadziła do uszkodzenia zastawek, np. proces zapalny. Zwalcza się objawy niewydolności serca, stosując pewne leki wskazane w tej chorobie. Obserwuje się dokładnie rozwój choroby, kontrolując pacjenta, jak i zlecając w pewnych stałych okresach czasu badanie echokardiograficzne. Ocenia się, kiedy pacjent będzie kandydatem do leczenia operacyjnego, które zwykle polega na wymianie zastawki lub jej plastyce, czyli naprawie.


Oceń:
4.6