Wideo – Migotanie przedsionków

Serce składa się z dwóch części - lewej i prawej – a każda z nich zbudowana jest z komory i z przedsionka. Krew z układu żylnego wpływa w pierwszej kolejności do przedsionków, a stamtąd przez zastawki przedsionkowo-komorowe do komór.

Przedsionki mają cienką ścianę, są bardzo podatne na rozciąganie i posiadają wiele zakamarków. W pewnych sytuacjach, w których dochodzi do powiększenia się przedsionków mogą one przestać się kurczyć. Pojawia się wówczas zjawisko elektryczne nazywane migotaniem przedsionków, które polega na bezładnym krążeniu impulsu elektrycznego (w efekcie czego przedsionki przestają się kurczyć). W takiej sytuacji bardzo łatwo może dojść do zwolnienia przepływu krwi w zakamarkach przedsionków i do tworzenia się w nich skrzeplin, które z kolei mogą być uruchamiane wraz z prądem krwi.

Migotanie przedsionków jest arytmią i może przebiegać z normalnym, szybkim lub wolnym rytmem serca. Najczęściej, jeśli pojawia się napadowo, przebiega z szybkim rytmem serca, dając odczucie silnego kołatania serca, uczucie zasłabnięcia, duszności, szybkiego męczenia się, a nawet lęku. Niekiedy migotanie napadowe przechodzi w migotanie utrwalone.

Najważniejszym problemem w migotaniu przedsionków jest możliwość wspomnianych wcześniej powikłań zakrzepowo-zatorowych.

W procesie diagnozowania migotania przedsionków można wyznaczyć trzy kierunki:

  • pierwszy dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy u podłoża tej arytmii leży konkretna choroba serca, którą można leczyć
  • drugi polega na sprawdzeniu, czy istnieje możliwość usunięcia migotania przedsionków oraz określenie jak często się ono pojawia i czy ma charakter napadowy, czy utrwalony (by to sprawdzić stosuje się 24-godzinne monitorowanie metodą Holtera)
  • trzecim aspektem jest zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym.

W związku z powyższym leczenie ma trzy drogi:

  1. leczenie przyczynowe – leczenie choroby podstawowej,
  2. leczenie antyarytmiczne, które będzie eliminowało pojawianie się napadowego migotania lub powodowało, że w trakcie migotania utrwalonego chory będzie w stanie kontrolować rozsądnie częstość rytmu serca, tak aby była akceptowalna (w granicach 70-90 uderzeń serca/min)
  3. zabezpieczenie pacjentów przed powikłaniami zatorowymi, z których najgroźniejszym jest udar mózg. Leki, które są stosowane w leczeniu przeciwzakrzepowym to acenokumarol i warfaryna (są to stare, ale dobre i sprawdzone leki, wymagają one monitorowania za pomocą wskaźnika krzepnięcia INR) oraz dabigatran i rywaroksaban (leki nowe). W sytuacjach przejściowych, np. w okresie okołooperacyjnym, możliwe jest stosowanie podskórnych zastrzyków z heparyn drobnocząsteczkowych.

Istnieją sytuacje, w których możliwe jest całkowite usunięcie migotania przedsionków:

  • wyleczenie choroby podstawowej
  • stosowanie skutecznych leków antyarytmicznych
  • poprzez zabieg cewnikowania serca wykonanie zabiegu ablacji (ablację można wykonać także w trakcie operacji kardiochirurgicznej).


Oceń:
4.5