Wideo – Konsekwencje nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze to taka sytuacja, w której u pacjenta wielokrotnie stwierdza się ciśnienie większe lub równie 140/90 mmHg. Jest to najczęstsza choroba układu krążenia i szacuje się, że dotyczy ok. 6 mln ludzi w Polsce.

Nieleczone nadciśnienie tętnicze powoduje szereg niekorzystnych następstw. W jego wyniku dochodzi do :

  • przerostu lewej komory mięśnia sercowego, następnie do jej rozszerzenia i w konsekwencji do niewydolności serca (nadciśnienie jest najczęstsza przyczyną niewydolności serca)
  • uszkodzenia i przewlekłej choroby nerek
  • przebudowy naczyń, ich stwardnienia oraz nasilenia zmian miażdżycowych, które uszkadzają wnętrze naczyń, stąd też u pacjentów z nadciśnieniem dochodzi często do zawałów serca oraz udarów mózgu
  • uszkodzenia dużych naczyń, takich jak aorta, co w konsekwencji daje tętniaki lub poszerzenie aorty, z możliwością pojawienia się tam skrzeplin, jak również z możliwością uszkadzania ściany tętniaka, aż do jego pęknięcia.


Oceń:
4.4