Wideo – Farmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego

Chory na nadciśnienie tętnicze powinien być w pierwszej kolejności leczony metodami niefarmakologicznymi poprzez modyfikację stylu życia. Jeżeli jednak takie postepowanie nie przyniesie odpowiednich efektów należy włączyć lek. Początkowo stosuje się jeden lek, lecz możliwa jest również terapia polegająca na przyjmowaniu tabletki składającej się z dwóch leków w małych dawkach. Na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych zwykle w pierwszej kolejności stosuje się leki z grupy blokujących enzym konwertazy angitensyny II lub blokujących receptory dla angiotensyny II. W dalszej kolejności, w zależności od rodzaju nadciśnienia tętniczego, stosuje się leki z grup blokujących receptory β lub α układu adrenergicznego, blokujących kanały wapniowe lub leki moczopędne.

Jeśli takie postępowanie w dalszym ciągu jest nieskuteczne wdraża się leczenie skojarzone, stosując dwa leki (zwykle drugim lekiem, który zostaje dołączony jest lek moczopędny, podawany w dawce o połowę mniejszej niż ta, która jest charakterystyczna dla działania moczopędnego).

U pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub opornych na leczenie, stosuje się dwa, trzy lub więcej leków. Dla wybranych pacjentów dostępne są inne opcje leczenia, takie jak odnerwienie tętnicy nerkowej - jest to zabieg polegający na cewnikowaniu tętnicy nerkowej.


Oceń:
4.5


    Tagi: