Wideo – Choroba naczyń obwodowych

Choroba naczyń obwodowych jest poważnym problemem, a zwykle u jej podłoża znajduje się miażdżyca tętnic. Miażdżyca związana jest z tworzeniem się blaszek miażdżycowych (które zbudowane są z cholesterolu i lipidów) wrastających w głąb naczynia i zwężających lub nawet zatykających jego światło. Czynnikami ryzyka miażdżycy jest nadciśnienie, cukrzyca, hiperlipidemia, palenie papierosów, otyłość, siedzący tryb życia. Zmiany miażdżycowe mogą dotyczyć wszystkich naczyń, ale zwykle występują w postaci zaburzeń funkcji naczyń dogłowowych, co może skutkować udarami mózgu albo zwężenia naczyń kończyn dolnych. Blaszkom miażdżycowym towarzyszą zwykle procesy zatorowo-zakrzepowe, które mogą albo skokowo doprowadzić do niedokrwienia pewniej części ciała, albo też proces ten przebiega stopniowo.

Chorobę naczyń można w prosty sposób diagnozować - poprzez zebranie wywiadu dotyczącego przemijających objawów neurologicznych (zasłabnięcia, drętwienia połowy ciała, kończyn górnych, drętwienia twarzy mogą być zwiastunem tego, że któreś z naczyń dogłowowych jest krytycznie zwężone), sprawdzenie w trakcie badania tętna i cieśnienia krwi pacjenta. Jeżeli lekarz będzie miał podejrzenie choroby naczyń obwodowych zleci pacjentowi dalszą diagnostykę, tj. badanie USG w połączeniu z badaniem Dopplerowskim – w ten sposób uwidocznią się blaszki miażdżycowe oraz będzie można stwierdzić na ile dane naczynie jest zwężone. U wybranych pacjentów wykonuje się zaawansowane badania obrazowe takie jak angiografia, czy tomografia komputerowa.

Zwykle leczenie obejmuje usunięcie lub zniwelowanie czynników ryzyka, które doprowadzają do miażdżycy. Stosuje się również leki przeciwkrzepliwe - zapobiegające zatorom i zakrzepom, a u pacjentów, u których dochodzi do poważnych powikłań grożących np. amputacją, stosuje się leczenie operacyjne polegające na udrożnieniu naczynia lub zastosowaniu tzw. pomostów omijających. Nową, bardzo skuteczną metodą jest angioplastyka, z wszczepieniem w miejscu zwężenia specjalnej metalowej siateczki, zwanej stentem.


Oceń:
4.5


    Tagi: