Bradykardia (rzadkoskurcz)

Bradykardia (rzadkoskurcz) jest to wolny rytm serca - poniżej 60 skurczów na min. Taki wolny rytm fizjologicznie występuje u każdego człowieka w godzinach nocnych, kiedy przewagę w naszym organizmie przejmuje układ parasympatyczny (serce ma wtedy czas na odpoczynek) i jest to zjawisko prawidłowe. Bradykardia fizjologiczna występuje również u niektórych ludzi na co dzień i jest związana z ich budową ciała. Szczególnie często występuje ona u sportowców, gdzie zwolnienie rytmu serca jest wskaźnikiem dobrego wytrenowania.

Po przekroczeniu pewnych granic, kiedy wolny rytm zaczyna dawać objawy w postaci zasłabnięć, zawrotów głowy, męczenia się, można mówić o bradykardii patologicznej. Może ona mieć charakter rytmu, który jest stymulowany przez naturalny rozrusznik serca (jakim jest pęczek Hisa, zlokalizowany w przedsionku) lub być związana z zaburzeniami rytmu lub zaburzeniami przewodzenia, zwykle związanymi z organiczną chorobą serca. Wolny rytm serca związany ze stwierdzeniem jakiejkolwiek choroby układu krążenia powinien być powodem zgłoszenia się do lekarza, szczególnie, kiedy jest on powiązany z omdleniami, zasłabnięciami lub szybkim męczeniem się.


Oceń:
4.6