Wideo – Blok serca

Niemiarowość rytmu serca może być związana z zaburzeniami rytmu lub też zaburzeniami przewodzenia, które to zjawisko określane jest mianem bloku. Bloki wewnątrzsercowe mogą być zjawiskiem niegroźnym lub wręcz przeciwnie.

Można wyróżnić różnego rodzaju zaburzenia przewodnictwa. Te, które są związane ze zwolnieniem przewodzenia impulsu, który wytwarzany jest w przedsionkach — zaburzeniem jego przewodzenia do komór — mówi się wtedy o blokach przedsionkowo-komorowych. Często stopień tego bloku może być niewielki, tak że każdemu skurczowi przedsionków towarzyszy jednorazowo skurcz komór. Częstość serca zasadniczo nie zmienia się, jest prawidłowa. Zwykle nie jest to zjawisko groźne.

Problem pojawia się przy blokach przedsionkowo-komorowych wyższego rzędu, kiedy na 2-3 skurcze przedsionków przypada tylko jeden skurcz komór, co powoduje zwolnienie rytmu serca, czasem tak daleko idące, że pacjent może stracić przytomność lub nawet umrzeć.

U takich pacjentów stosuje się leczenie za pomocą, początkowo, stymulacji zewnętrznej, poprzez wewnętrzne żylne założenie do serca specjalnej elektrody (drucika) połączonego z zewnętrznym rozrusznikiem. Później na stałe zakłada się kardiostymulator, czyli małego pudełeczka wielkości pudełeczka lub dwóch od zapałek, który wszczepia się pod skórę, pod mięsień piersiowy i łączy się za pomocą specjalnej elektrody (drucika) z sercem. Takie urządzenie zabezpiecza pacjenta przed zwolnieniem rytmu serca.

U podłoża bloków leżą różnego rodzaju choroby serca — najczęściej jest to choroba wieńcowa. W związku z tym czasami leczenie choroby zasadniczej powoduje ustąpienie bloku bez konieczności wszczepienia rozrusznika.

Osobnym rodzajem bloków są tzw. bloki odnóg pęczka hisa. W mięśniu sercowym, w komorach impuls rozchodzi się za pomocą trzech kabli. Jeżeli jeden z nich jest zablokowany, to poprzez pozostały mięsień impuls również przejdzie dokładnie, niemniej lekarz widzi to zaburzenie w elektrokardiogramie i określa to mianem odnogi.

Czasem takie zaburzenie świadczy o ostrym uszkodzeniu serca, np. o jego zawale, wtedy pacjent może wymagać wykonania cewnikowania serca i koronarografii w trybie pilnym. Najczęściej jednak jest to związane ze zwyrodnieniem mięśnia sercowego i nie niesie za sobą daleko idących konsekwencji.

W pewnych sytuacjach taki blok odnogi związany jest z asynchronią skurczu komory, która przy dużym jej uszkodzeniu, powoduje znaczną niewydolność serca. Takim pacjentom wszczepia się specjalny rozrusznik, który posiada trzy elektrody, które umieszcza się w różnych miejscach serca po to, aby przywrócić synchronię i poprawić wydolność krążenia. Warto zapytać lekarza, jaki rodzaj bloku rozpoznał i z jakimi konsekwencjami się to wiąże.


Oceń:
4.5