Wideo – Aktywność fizyczna w rehabilitacji kardiologicznej

Dla pacjentów z chorobami serca opracowano model rehabilitacji kardiologicznej, której pierwszy etap dotyczy wczesnego okresu uszkodzenia serca i obejmuje usprawnianie chorego już w szpitalu. Pacjent, który przebył ostry incydent wieńcowy lub operację kardiochirurgiczną jest rehabilitowany najpierw w obrębie łóżka, później oddziału.

Drugim etapem rehabilitacji jest wczesne usprawnianie poszpitalne - proces ten zwykle obejmuje okres 2-4 tygodni i powinien następować bezpośrednio po wypisaniu pacjenta ze szpitala. W tym czasie pacjenci obciążani są stopniowym wysiłkiem na bieżni ruchomej lub na specjalnym rowerze, są oni w tym czasie dokładnie monitorowani, a wysiłek jest odpowiednio dobrany do wieku pacjenta i stopnia niewydolności serca. Okres ten wykorzystywany jest również na edukację pacjenta i przekazanie mu pewnych zachowań prozdrowotnych. W tym właśnie czasie pacjent ma okazję spotkania się z psychologiem, dietetykiem i specjalistą w zakresie rehabilitacji.

Trzeci etap rehabilitacji, tzw. późnej rehabilitacji, powinien trwać całe życie. Pacjent jest zobligowany do wykonywania ćwiczeń fizycznych w określonych odstępach czasu. Ruch związany z wysiłkiem fizycznym powinien odbywać się co najmniej 3 razy w tygodniu, przez co najmniej 30min oraz powinien być tak zaplanowany, żeby powodował przyspieszenie rytmu serca o około 20%. Dobór ćwiczeń i wysiłku jest indywidualny i wymaga konsultacji z lekarzem, który nadzoruje rehabilitację.


Oceń:
4.7


    Tagi: