Wideo – Testosteron a libido

Testosteron jest pochodną androstanu, hormonem wydzielanym zarówno w organizmie mężczyzny, jak i kobiety. U mężczyzn jego źródłem są jądra i nadnercza, a w przypadku kobiet zrąb jajnika. Testosteron nie jest zatem hormonem wyłącznie męskim. Androgeny są wydzielane również w organizmie kobiety. Mają znaczenie w budowaniu potrzeby seksualnej zarówno u kobiet, jak i mężczyzn.

Spadek ilości testosteronu w męskim organizmie, związany najczęściej z wiekiem, powoduje spadek poziomu potrzeby seksualnej, ze spadkiem libido.

U kobiet niski poziom androgenów, również może być odpowiedzialny za rozwój zaburzeń libido.

Rola testosteronu w organizmie jest wieloraka. Nie dotyczy wyłącznie sfery seksualnej. Testosteron odpowiada za jakość układu sercowo-naczyniowego, prawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego czy układu kostnego. Jeżeli chodzi o sferę seksualną, testosteron działa na ośrodki w ośrodkowym układzie nerwowym — w przodomózgowiu, korze, strukturach podkorowych — uwrażliwiając je, czyli podnosząc reaktywność seksualną. Działa także na poziomie receptorów, dróg nerwowych, ośrodków ejakulacji oraz erekcji w rdzeniu kręgowym.

U kobiet testosteron uwrażliwia struktury w ośrodkowym układzie nerwowym na bodźce seksualne.

Nie jest jednak tak, że obniżony poziom testosteronu jest jedynym czynnikiem powodującym obniżenie libido.

Podawanie testosteronu w sytuacji, kiedy jego poziom jest prawidłowy nie ma większego znaczenia w leczeniu zaburzeń libido.

Zaburzenia libido mają charakter złożony, nie tylko biologiczny — są związane również z czynnikami psychospołecznymi, psychologicznymi czy relacjami między partnerami.

Podsumowując — testosteron jest związany z poziomem libido, lecz nie jest jedynym czynnikiem odpowiedzialnym za jego spadek.


Oceń:
4.6