Wideo – Poród i przygotowania do porodu

W Polsce standardem jest poród w szpitalu, kobieta może dokonać osobiście jego wyboru, chyba, że istnieją względy medyczne co do miejsca odbycia porodu np. ze względu na dobro dziecka poród musi odbyć się w ośrodku o wyższym stopniu referencyjnym. Dobrze wcześniej wybrać placówkę, zorientować się w zwyczajach tam panujących, chociażby w kwestii pozycji przy porodzie, czy możliwościach korzystania ze znieczulenia.

Podczas porodu z rodzącą może przebywać osoba bliska, np: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub inna osoba wskazana przez rodzącą np. doula. Bez względu na to, kim jest osoba towarzysząca powinna być ona przekonana o swojej roli i służyć rodzącej wsparciem. Dobrze, żeby miała ze sobą wygodny strój oraz buty na zmianę, ponieważ szpital nie zawsze zapewnia ubranie szpitalne.
Rodząca może mieć swoją koszulę nocną, najlepiej bawełnianą, wygodną i raczej krótszą. W niektórych szpitalach porody odbywają się wyłącznie w koszulach szpitalnych.

Jeśli wystąpi akcja porodowa para zgłasza się po szpitala. Po dokonaniu podstawowych formalności w izbie przyjęć przechodzi się na salę porodową, gdzie następuje pierwszy kontakt z personelem, który będzie się opiekował przyszłymi rodzicami. Personel powinien dokonać swojej prezentacji, przedstawić się i wyjaśnić swoją rolę w opiece nad rodzącą. Dobrze, jest także wspólnie przeczytać i omówić plan porodu przygotowany przez rodzącą (taki plan powinna przygotować kobieta w czasie ciąży wraz z osobą sprawującą nad nią opiekę). Przyjęcie do porodu wiąże się z dokonaniem następujących czynności:

  • wysłuchanie i ocena czynności serca płodu (ewentualny zapis kardiotokograficzny),
  • zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego,
  • ocena położenia płodu (tzw. badanie zewnętrzne),
  • przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego pozwalającego na ocenę zaawansowania porodu,
  • założenie dokumentacji medycznej (w kliku miejscach wymagany jest podpis rodzącej, ale w sytuacji konieczności ukończenia ciąży cięciem cesarskim konieczne jest dodatkowe podpisanie zgody na ten zabieg),
  • ewentualne wykonanie lewatywy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez rodzącą (zabieg nie jest zalecany przez Światową Organizację Zdrowia, ale jest bezbolesny, wpływa pozytywnie na akcję porodową, oraz oczyszcza dolny odcinek przewodu pokarmowego z mas kałowych),
  • u wieloródek nie goli się owłosienia na wzgórku łonowym, ani na wargach sromowych, u pierworódek, gdy przebieg porodu sugeruje możliwość nacięcia krocza, goli się owłosienie obustronnie w dolnej części warg sromowych (do tego zabiegu także potrzebna jest zgoda rodzącej).

Poród jest tym łatwiejszy, im bardziej spontanicznie może zachowywać się kobieta, im lepiej może wsłuchać się w swój organizm. Powinna przyjmować taką pozycję jaką nakazuje jej ciało. Dzisiejsze sale porodowe są wyposażone w różne sprzęty ułatwiające przebieg porodu, np.: worki saco, piłki, ścienne uchwyty.

Dobroczynny wpływ na organizm kobiety w pierwszej fazie porodu ma ciepła woda - oddziałuje korzystnie na układ nerwowy i mięśniowy, ułatwia krążenie i daje komfort psychiczny, ponadto ułatwia relaksację, skraca czas porodu oraz przyspiesza rozwieranie szyjki macicy. W praktyce najlepiej korzystać z wanny, w której kobieta może całkowicie się zanurzyć. Ewentualnie w przypadku braku wanny można brzuch rodzącej oraz okolicę krzyżowo-lędźwiową polewać prysznicem

Drugi okres porodu najczęściej odbywa się na łóżku porodowym w pozycji półleżącej (chociaż kobieta ma prawo wybrać pozycję najbardziej dla siebie dogodną). Niestety porody w pozycjach wertykalnych nie są standardem na wszystkich salach porodowych.

Nacięcie krocza powinno się stosować w przypadkach medycznie uzasadnionych, a decyzję w tej kwestii powinna podjąć położna odbierająca poród, która widzi jak krocze naddaje się naporowi główki. Bezpośrednio po porodzie noworodka (jeśli jego stan ogólny pozwala) należy położyć na brzuchu matki, czyli umożliwić mu nieprzerwany kontakt z matką „skóra do skóry” (ten kontakt powinien trwać co najmniej dwie godziny po porodzie). Ocena noworodka wg. skali Apgar może być dokonana na brzuchu matki. Przystawienie noworodka do piersi bezpośrednio po porodzie przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mechanizmów ssania i laktacji, ułatwia oddzielanie łożyska oraz zwijanie mięśnia macicy.

Po urodzeniu noworodka jeszcze przed odpępnieniem dokonuje się oznakowania dziecka poprzez założenie na oba nadgarstki opaski (gdy jest to niemożliwe albo niewskazane ze względu na przebieg procesu leczenia, opaska jest zakładana na obie kostki nóg albo na nadgarstek i kostkę nogi). Opaska powinna być zapięta w sposób zapewniający jej utrzymanie się na nadgarstku lub kostce nogi w trakcie pobytu dziecka w szpitalu.

Po ustaniu tętnienia pępowiny dokonuje się jej zaciśnięcia poprzez założenie specjalnego jałowego zaciskacza a następnie dokonuje się jej przecięcia jałowymi narzędziami. Jeśli ojciec chce tego dokonać powinien omówić to wcześniej z położną prowadząca poród oraz powinien się także do tego w odpowiedni sposób przygotować (m. in. nabyć umiejętności prawidłowego zakładania rękawiczek i trzymania nożyczek służących do przecięcia pępowiny).

Po urodzeniu noworodka czeka się na samoistne odklejenie i urodzenie się łożyska. Po dokonaniu oceny jego kompletności dokonuje się oceny stanu obrażeń krocza –jeżeli było ono nacinane zszywa się je warstwowo, w znieczuleniu miejscowym. Po tym kobieta opuszcza salę porodową.


Oceń:
4.6