Wideo – Lęk przed porodem

Tokofobia inaczej zwana parturifobią, to patologiczny strach przed ciążą i porodem. Tokofobia zaliczana jest do zaburzeń lękowych, jednakże wciąż brakuje konkretnych kryteriów diagnostycznych potrzebnych do rzetelnego zdefiniowania tego zjawiska.

Wyodrębnia się tokofobię pierwotną, pojawiającą się u kobiet, które nigdy nie były w ciąży. Jej podłoże jest zwykle nerwicowe, ale również kulturowe. Jest ona związana z przeżyciami z przeszłości, np. molestowaniem seksualnym lub śmiercią matki przy porodzie młodszego rodzeństwa.

Kolejnym rodzajem jest tokofobia wtórna, która występuje u kobiet, które już wcześniej rodziły, a w czasie porodu doznały traumatycznego przeżycia, np. śmierci dziecka. Ten rodzaj tokofobii pojawia się również u kobiet, które kiedyś poddały się aborcji lub poroniły.

Wyróżniamy też tokofobię wtórną drugiego rodzaju, która ma związek z zaburzeniami emocjonalnymi przebytymi w okresie poporodowym, np. depresją.

Na parturifobię najbardziej narażone są kobiety, które cierpiały na nią przy pierwszej ciąży i nie zostały poddane odpowiedniemu leczeniu – pojawia wówczas ryzyko, że doświadczą jej po raz kolejny.

Istnieją teorie według których na obawy związane z rodzeniem duży wpływ ma przekaz społeczny. Relacje z traumatycznych porodów innych kobiet mogą stanowić znaczące źródło lęku dla ciężarnych. Dodatkowo strach przed rodzeniem przekazywany jest często międzypokoleniowo przez matki, które nie poradziły sobie z trudnymi doświadczeniami własnych porodów. Do innych czynników predysponujących do tokofobii należy obniżony próg wrażliwości na ból oraz niskie poczucie własnej wartości.

W Polsce to zagadnienie jest jeszcze mało poznane i często jest tematem tabu.

Lęk przed porodem wzmaga się w trzecim trymestrze. Jest obserwowany zarówno u pierworódek, jak i wieloródek. Objawy lękowe pojawiają się początkowo w postaci koszmarnych snów, nawracającego niepokoju, co może powodować trudności w codziennym funkcjonowaniu. Patologiczny strach pociąga za sobą dodatkowe objawy psychosomatyczne - u kobiet ciężarnych doświadczających tokofobii częściej stwierdza się bóle brzucha, oraz obserwuje się niepowściągliwe wymioty.

Strach przed porodem dotyczy wielu aspektów porodu - przede wszystkim bólu, ale również przejawia się obawą o utratę kontroli, sił potrzebnych do rodzenia, śmierć własną lub dziecka, a także brakiem zaufania do zespołu świadczącego opiekę.

U kobiet, u których lęk przed porodem jest symptomem depresji występuje poczucie całkowitej niemocy i brak wiary w to, że są w stanie urodzić własne dziecko oraz przeświadczenie o własnej śmierci podczas porodu. Istnieje związek pomiędzy odczuwaniem lęku przed ciążą i porodem, a czynnikami osobowościowymi i socjoekonomicznymi - badania wykazały, że wyższy poziom lęku obserwuje się u kobiet młodszych, o niższym wykształceniu lub niekorzystnej sytuacji materialnej.

Leczenie tokofobii powinno opierać się na pracy psychoterapeutycznej i polegać na niesieniu pomocy kobiecie w kontrolowaniu przebiegu ciąży i związanych z nią obaw. W zależności od siły objawów poleca się różne rodzaje i natężenie psychoterapii, poprzedzone konsultacją psychiatryczną. Leczenie i prowadzenie cierpiącej kobiety powinno być oparte na współpracy psychiatry, psychologa, lekarza położnika oraz położnej. Najważniejsze jest jednak zapobieganie tokofobii poprzez prowadzenie odpowiedniej edukacji przedporodowej, która oprócz dostarczania kobietom rzetelnej wiedzy powinna zawierać elementy pracy z emocjami, nauki radzenia sobie z bólem oraz metod relaksacji. Tokofobii wtórnej można zapobiegać dbając o jakość narodzin, uwzględniając podmiotowość kobiety rodzącej oraz zapewniając jej szacunek i bezpieczeństwo.


Oceń:
4.2