Jakie badania wykonuje się noworodkowi w szpitalu?

Pierwsze badanie przeprowadzane jest tuż po porodzie w celu oceny adaptacji noworodka do życia pozamacicznego oraz wykluczenia poważnych wad wymagających interwencji chirurgicznej.
Badanie podstawowe przeprowadza lekarz pediatra/neonatolog lub położna, zajmuje ono zwykle 5 – 10 minut i powinno odbywać się w spokojnym, ciepłym pokoju, wystarczająco oświetlonym, aby dobrze ocenić zabarwienie skóry oraz inne cechy dziecka. Do jego elementów należą:

 • badanie podmiotowe:
 • ocena stanu ogólnego noworodka po urodzeniu - skala Apgar
 • ocena wieku płodowego - przeprowadzana jest na podstawie kryteriów morfologicznych (wygląd skóry, obecność i rozmieszczenie meszku płodowego, dojrzałość oczu, uszu oraz narządów płciowych) i neurologicznych (postawa, kąt zgięcia dłoni, sprężystość ramion)
 • określenie pomiarów antropometrycznych - urodzeniowa masa ciała, długość ciała, obwód głowy, obwód klatki piersiowej
 • badanie fizykalne układów i narządów

Kolejne badania mają charakter przesiewowy, obejmują wszystkie noworodki i ukierunkowane są na wczesne wykrycie niektórych wrodzonych wad rozwojowych oraz wdrożenie postępowania leczniczego. Choroby nie wykryte w pierwszym miesiącu życia prowadzą do zaburzeń rozwoju i często do ciężkiej niepełnosprawności intelektualnej.

Materiał na testy przesiewowe u noworodka pobiera się z krwi włośniczkowej z bocznej lub przyśrodkowej okolicy podeszwowej pięty, po ukończeniu przez dziecko 48 godzin życia. O wszystkich czynnościach i zabiegach wykonywanych u noworodka musi być poinformowana matka. Krew z pięty pobierana jest na specjalną bibułę, na oznakowane pola. Testy przesiewowe prowadzone są w kierunku wykrycia następujących chorób metabolicznych:

 • fenyloketonurii – która powstaje w wyniku braku enzymu-fenyloalaniny, jej brak prowadzi do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, a w konsekwencji do ciężkiego upośledzenia umysłowego
 • wrodzonej niedoczynności tarczycy – występującej na skutek niedoboru hormonów tarczycy, czego następstwem jest trwałe, ciężkie upośledzenie umysłowe
 • mukowiscydozy

Inne badania przesiewowe wykonywane u noworodków to:

 • badanie przesiewowe w kierunku dysplazji stawów biodrowych, czyli niedorozwoju struktur stawu biodrowego; badanie wykonuje lekarz neonatolog podczas badania fizykalnego
 • przesiewowe badanie słuchu, które służy określeniu sprawności komórek słuchowych, badanie wykonywane jest na oddziale położniczo-noworodkowym w drugiej dobie życia dziecka, ponieważ do tego czasu maź płodowa znajdująca się w przewodach słuchowych powinna się wchłonąć; badanie polega prawidłowym umiejscowieniu sondy w przewodzie słuchowym zewnętrznym i rejestrowaniu potencjałów, które powstają na drodze słuchowej; wyniki badania są interpretowane automatycznie; potwierdzeniem przeprowadzonego badania jest certyfikat w książeczce zdrowia dziecka, w zależności od wyniku badania wkleja się odpowiedni kolor certyfikatu: niebieski – oznacza badanie słuchu z wynikiem prawidłowym, żółty – wynik nieprawidłowy lub stwierdzenie czynników ryzyka uszkodzenia słuchu;
 • badanie przesiewowe pulsoksymetryczne wykonuje się je w celu wykrycia bezobjawowych, poważnych wad serca; na paluszek noworodka zakłada się mały klipsik, będący końcówką pulsoksymetru (aparatu oceniającego stopień utlenowania, czyli saturacji krwi), pomiar saturacji należy przeprowadzać na prawej kończynie dolnej w ciągu 2 -3 minut w czasie między 2. a 24. godziną po urodzeniu, saturacja poniżej 95% jest wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego i dalszej diagnostyki.


Oceń:
4.6