Ciąża przenoszona

Przewidywany termin porodu określany jest na podstawie reguły Naegelego, według której czas trwania ciąży liczy się od daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki, od której odejmujemy 3 miesiące, dodajemy siedem dni i rok. Badania dowodzą jednak, że opieranie się wyłącznie na tej metodzie w wielu przypadkach prowadzi do błędnego określania terminu porodu - w wyliczonym terminie na podstawie reguły Naegelego rodzi się około 2,5% dzieci, natomiast ponad 60% dzieci rodzi się w ciągu trzech tygodni po lub przed wyliczonym terminem porodu.

Najwyższą skuteczność prawidłowego określenia terminu porodu wykazuje badanie USG wykonane w pierwszym trymestrze trwania ciąży, mniej skuteczne jest USG wykonywane w drugim trymestrze ciąży.

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowej Organizacji Położników i Ginekologów (FIGO) „ciążą po dacie porodu” określa się ciążę, trwającą powyżej 40 tygodni, „ciążą po terminie” określa się ciążę, trwającą ponad 42 tygodnie, a „ciążą przenoszoną (przedłużoną)” – ciążę po skończonym 42. tygodniu lub 294. dniu jej trwania. W polskiej nomenklaturze pojawiają się zamiennie używane określenia „ciąży po terminie”, „ciąży przeterminowanej” oraz „ciąży przenoszonej”, odnoszące się do wieku ciążowego trwającego dłużej niż 42 tygodnie.

Z przeterminowaniem ciąży wiąże się zwiększenie śmiertelności okołoporodowej noworodków. Ciąża przeterminowana to ciąża wysokiego ryzyka w związku z potencjalną niewydolnością łożyska.

W każdej ciąży w 42. tygodniu jej trwania należy ustalić, czy jest to ciąża jedynie przeterminowana, czy biologicznie przenoszona i czy istnieje zagrożenie dla płodu. Ponadto dzieci urodzone po terminie narażone są na wyższe ryzyko zachorowalności, zwłaszcza jeśli: ich stan tuż po porodzie jest średni lub ciężki, kiedy doszło do niedotlenienia płodu, gdy obecna jest smółka w płynie owodniowym, a w badaniu kardiotokograficznym stwierdza się występowanie zaburzeń.

Ciąża po terminie związana jest z wieloma przyczynami, jednak nie zawsze udaje się ustalić, co mogło wpłynąć na jej przedłużenie. Najbardziej charakterystycznym czynnikiem ryzyka jest przebycie w przeszłości ciąży przeterminowanej, co może wiązać się z uwarunkowaniami biologicznymi i genetycznymi. Niektóre wady wrodzone płodu również mogą przyczyniać się do wydłużenia czasu trwania ciąży. Do innych czynników ryzyka należą: pierwsza ciąża, złe warunki bytowe, niski poziom edukacji, zagrażające poronienie w wywiadzie, narażenie na niektóre czynniki środowiskowe (np. zanieczyszczenia powietrza), wykonywana praca lub styl życia (np. zwiększone przyjmowanie kwasów tłuszczowych omega-3 pod koniec ciąży).

Rozpoznanie ciąży przenoszonej opiera się na następujących parametrach:

  • określeniu terminu porodu według reguły Naegelego
  • regularności cykli miesięcznych u kobiety
  • dacie pierwszych ruchów płodu
  • badaniu USG podczas którego określa się ilość płynu owodniowego i jakość łożyska

Każda ciężarna w ciąży trwającej powyżej 42 tygodni powinna być hospitalizowana. Przeterminowana ciąża z niepewnym wiekiem płodu jest wskazaniem do monitorowania aktywności ruchowej, ilości płynu owodniowego, profilu biofizycznego płodu oraz innych jego parametrów.
Należy prowadzić ścisły nadzór dobrostanu płodu poprzez badanie kardiotokograficzne - jeżeli wyniki badań są prawidłowe, wówczas oczekuje się na poród samoistny, a jeśli wykazano jakieś nieprawidłowości należy rozważyć zakończenie ciąży.

Obecnie z chwilą rozpoznania zagrożenia wielu położników indukuje poród do 14 dni po wyliczonym terminie. Jeżeli indukcja okaże się nieskuteczna, wówczas po 2-3 dniach procedurę powtarza się, a dopiero w razie jej niepowodzenia ciążę rozwiązuje się cięciem cesarskim (maksymalnie przeprowadza się dwie indukcje).

Noworodka urodzonego z ciąży przeterminowanej charakteryzują cechy, określane mianem „zespołu przejrzałości”, które są widoczne po urodzeniu, a do których zaliczamy: tzw. „ręce praczki”, suchą, łuszczącą się skórę, małą ilość tkanki podskórnej oraz małą ilość lub w ogóle nie występującą maź płodową.


Oceń:
4.4