Wideo – Zaćma

Prawidłowa soczewka jest strukturą przejrzystą, a jakiekolwiek jej zmętnienie, czy to wrodzone, czy nabyte określane jest zaćmą. Może ona dotyczyć osób w każdym wieku, począwszy od niemowlaków, u których występuje zaćma wrodzona, a skończywszy na ludziach w podeszłym wieku, u których występuje zaćma starcza. Zaćma może mieć również charakter jatrogenny – najczęściej występuje zaćma steroidowa będąca skutkiem przewlekłego stosowania glikokortykosteroidów.

Leczenie zaćmy

Jedynym skutecznym sposobem leczenia zaćmy jest chirurgiczne usunięcie zmętniałej soczewki i wszczepienie soczewki wewnątrzgałkowej. Najpoważniejszym wskazaniem do usunięcia zaćmy jest poprawienie ostrości wzroku. Leczenie jest wskazane, gdy zaćma jest na tyle dojrzała, że utrudnia pacjentowi wykonywanie codziennych czynności. Usunięcie zaćmy jest również konieczne w celu lepszej wizualizacji dnia oka, np. w retinopatii cukrzycowej, czy jaskrze. Kolejnym wskazaniem jest sytuacja, w której zaćma wpływa niekorzystnie na stan narządu wzroku – może się tak zdarzyć w przypadku zaćmy pęczniejącej, która utrudnia odpływ cieczy wodnistej z oka i powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Niekiedy usuwa się dojrzałą zaćmę w oku bez poczucia światła, aby przywrócić czarną źrenicę - takie wskazania kosmetyczne występują jednak sporadycznie. Zabieg wykonuje się w większości przypadków w znieczuleniu miejscowym - środek znieczulający podaje się w kroplach, bądź igłą około gałkową. W przypadku, gdy współpraca z pacjentem jest utrudniona operacje przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Stosuje się je również u pacjentów z drżeniem głowy, upośledzonych umysłowo, z demencją, z całkowitą głuchotą, z niekontrolowanym kaszlem oraz u dzieci.

Obecnie zaćma usuwana jest metodą zewnątrztorebkową, tzn. pozostawia się tylną torebkę i część równikową soczewki. Umożliwia to wrzepienie implantu w miejsce odpowiadające naturalnej pozycji soczewki. Obecnie stosuje się zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy metodą wypchnięcia jądra, bądź znacznie częściej fakoemulsyfikację. W tej ostatniej metodzie jądro soczewki rozdrabniane jest pod wpływem ultradźwięków, a następnie wysysane. Daje to możliwość zastosowania małego cięcia operacyjnego, a tym samym zostaje skrócony czas rehabilitacji wzrokowej.

Zabieg usunięcia zaćmy jest procedurą bezpieczną jednak, jak każda ingerencja wewnątrzgałkowa może nieść ze sobą powikłania – może wystąpić pooperacyjne zapalenie wnętrza gałki ocznej. Jest to bardzo poważne schorzenie wywołane najczęściej zakażeniem. Do późnych powikłań pooperacyjnych należy torbielowaty obrzęk plamki, bądź odwarstwienie siatkówki.

Bardzo często po usunięciu zaćmy pojawia się zmętnienie torbieli tylnej soczewki, czyli zaćma wtórna. Zmętnienie to powoduje pogorszenie widzenia. Istnieje wówczas konieczność wykonania laserowego otworu w centrum zmętniałej torebki – zabieg taki nosi nazwę YAG kapsulotomii tylnej. Współczesna technika mikrochirurgiczna pozwala na wykonywanie operacji usunięcia zaćmy w trybie ambulatoryjnym. Po zabiegu pacjent może przebywać w domu, chodzić, normalnie funkcjonować. Zaleca się jednak ograniczenie ciężkich wysiłków do miesiąca po zabiegu. Należy regularnie przyjmować zalecane leki, a po miesiącu można dobrać potrzebną korekcję okularową.


Oceń:
4.7