Wideo – Wytrzeszcz oczu

Przemieszczenie gałki ocznej jest najczęstszym objawem schorzeń oczodołu. Gałka oczna może zostać przemieszczona w poziomie lub pionie, poprzez masy znajdujące się w oczodole. Wytrzeszcz gałki ocznej może występować wyłącznie w osi przednio-tylnej (wytrzeszcz osiowy) lub może być skojarzony z nieprawidłowym ustawieniem oka, wynikającym z jego bocznego bądź pionowego przemieszczenia (wytrzeszcz mimoosiowy). Jest on zazwyczaj dodatkowo związany z zaburzeniami ruchomości gałki ocznej. W pierwszym przypadku należy podejrzewać, iż zmiany powodujące wytrzeszcz są zlokalizowane wewnątrz stożka mięśniowego, a w drugim — na zewnątrz stożka. Jest to cecha kliniczna wskazująca kierunek poszukiwania przyczyny powodującej wytrzeszcz.

Nieprawidłowa protruzja gałki ocznej, czyli wytrzeszcz, jest rzadka, ale zazwyczaj oznacza poważną patologię oczodołu.

Przyczyny wytrzeszczu oczu

Przyczyny wytrzeszczu mogą być związane z infekcją, guzem, zmianami kostnymi czy nieprawidłowościami naczyniowymi. W przypadku zmian o podłożu infekcyjnym, wytrzeszczowi towarzyszą objawy ogólne w postaci gorączki, ogólnego złego samopoczucia, bólu bądź obrzęku lub przekrwienia spojówek. W przypadku guzów może dochodzić do zaburzeń ruchomości gałki ocznej — nie występują natomiast objawy infekcji. Nieprawidłowości naczyniowe mogą powodować okresowy wytrzeszcz w zależności od stopnia wypełnienia naczyń oraz poszerzenie naczyń spojówki. W przypadku istnienia przetoki tętniczo-żylnej w obrębie zatoki jamistej, występuje wytrzeszcz tętniący. Można wtedy wyczuć synchroniczną z tętnem pulsację, a przy osłuchiwaniu oczodołu stwierdzić wyraźny szmer skurczowy, słyszalny z resztą przez chorego. Również nieprawidłowości kostne oczodołu prowadzą do wytrzeszczu, nasilony wytrzeszcz może prowadzić do niedomykalności szpary powiekowej ze wszystkimi tego konsekwencjami.


Oceń:
4.6