Wideo – Widzenie barw

Zdolność widzenia barw jest funkcją komórek czopkonośnych, czyli fotoreceptorów zlokalizowanych w siatkówce. Prawidłowe rozpoznawanie barw zależy od trzech typów receptorów czopkowych: czerwonych - dużych, zielonych – średnich i niebieskich – małych. Dzięki zawartości odpowiednich fotopigmentów są one wrażliwe odpowiednio na długie, średnie i krótkie fale widma świetlnego.

Wrażenia barwne integrują, a następne transferują na wyższe piętra ośrodkowego układu nerwowego tzw. kanały barwne: czerwono-zielony i niebiesko-żółty. Oko ludzie postrzega promieniowanie świetle w zakresie od czerwieni do fioletu i jest zdolne rozróżnić około 160 odcieni barw, będących mieszaniną trzech podstawowych kolorów (czerwieni, zieleni i błękitu). Równomierne podrażnienie wszystkich trzech rodzajów czopków powoduje wrażenie barwy białej, brak ich podrażnienia - barwy czarnej.


Oceń:
4.6