Wideo – Urazy oka

Według danych naukowych urazy narządu wzroku odpowiadają za 4-11% przypadków ślepoty na świecie. Występują one u dzieci i młodych dorosłych. Mężczyźni są zdecydowanie bardziej narażeni niż kobiety.

Badanie okulistyczne osób po urazie powinno rozpocząć się od zebrania dokładnego wywiadu dotyczące zdarzenia - pozwoli to na pozyskanie informacji o obecności ewentualnych ciał obcych wewnątrzgałkowych, czy możliwych infekcji. Następnym etapem jest dokładne badanie okulistyczne oceniające ostrość wzroku, ciśnienie wewnątrzgałkowe, a także poszczególne struktury gałki ocznej w lampie szczelinowej. Zawsze w przypadku urazu należy pamiętać o profilaktyce przeciwtężcowej.

Urazy mogą dotyczyć każdej części gałki ocznej. Często zdarzają się rany powieki, czy spojówki – wymagają one zaopatrzenia chirurgicznego w znieczuleniu miejscowym. Po zabiegu, o ile nie ma innych obrażeń, pacjent z zaleceniami wpuszczania kropli lub zakładania odpowiednich maści antybiotykowych do worka spojówkowego lub na ranę wychodzi do domu.

W okulistycznej izbie przyjęć szukają pomocy również pacjenci z ciałami obcymi w oku. Ciała obce mogą utkwić w prawie każdej strukturze gałki ocznej – o ile te na spojówce czy rogówce nie nastarczają dużych problemów i z łatwością można je usunąć, bez żadnych poważniejszych konsekwencji, to ciała obce wewnątrzgałkowe stanowią już poważny problem.

Zarówno w przypadku urazu tępego, jak i penetrującego może dojść do złamania kości oczodołu. Dlatego też w każdym przypadku urazu twarzoczaszki należy przeprowadzić dokładne badanie palpacyjne brzegów oczodołów. Bardzo pomocnym w diagnostyce złamań oczodołu są badania obrazowe. Wykluczanie złamań kości oczodołu jest bardzo ważne ze względu na możliwość uszkodzenia sąsiadujący struktur, co może prowadzić do wypływu płynu mózgowordzeniowego, zapalenia opon mózgowych lub ropnia mózgu.

Urazy tępe oczu są częstsze niż penetrujące, mogą powodować wstrząśnienie lub abrazję rogówki, wylew krwi do komory przedniej, zmiany dotyczące tęczówki(np. pourazowe zapalenie) oraz ciała rzęskowego w postaci recesji koła przesączania. Bezpośrednio po urazie bądź w ciągu kilku miesięcy, czy nawet lat, może dojść do rozwoju zaćmy. Uszkodzenie soczewki doprowadzić może wtórnie do zapalenia błony naczyniowej. Ponadto uraz może spowodować uszkodzenie włókien obwódki rzęskowej powodując zwichnięcie lun podwichnięcie soczewki. Przypadki te wymagają interwencji chirurgicznej. Urazy mogą doprowadzić również do wylewów do siatkówki, pęknięcia i zapalenie naczyniówki.

Poważnym powikłaniem urazu tępego jest wylew krwi do ciała szklistego. W tym przypadku wskazane jest wykonanie badania USG celem wykluczenia odwarstwienia siatkówki.

Ponadto dużą grupę pacjentów ostrodyżurowych stanowią pacjenci z oparzeniami chemicznymi i termicznymi. W tych przypadkach zaleca się obfite płukanie worka spojówkowego, podaje się środki znieczulające i środki przeciwbólowe.

W przypadku urazu przenikającego należy unieruchomić gałki oczne, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Pacjenci z takim urazem wymagają zaopatrzenia chirurgicznego, ogólnej antybiotykoterapii i profilaktyki przeciwtężcowej.

Bardzo poważnym powikłaniem pourazowym jest neuropatia nerwu wzrokowego. Objawia się ona częściową bądź całkowitą utratą widzenia. Utrata widzenia występuje zazwyczaj bezpośrednio po urazie, ale może nastąpić w okresie późniejszym.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że pourazowa rehabilitacji funkcji wzrokowej może trwać miesiącami i nie zawsze niestety kończy się pełnym wyzdrownieniem.


Oceń:
4.6