Wideo – Tarcza zastoinowa

Pod pojęciem tarczy zastoinowej należy zazwyczaj rozumieć obustronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, spowodowany podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Określenie to nie powinno być używane do opisywania obrzęku tarczy nerwu wzrokowego, będącego następstwem innych przyczyn.

Sprawa priorytetowa to wykluczenie procesu rozrostowego mózgu. Najczęstszą przyczyną tarczy zastoinowej jest idiopatyczne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe. W przypadku tarczy zastoinowej dochodzi do okresowego pogorszenia widzenia. Pacjenci zgłaszają przejściowe jedno- lub obustronne obniżenie ostrości wzroku trwające kilka sekund, pojawiające się nawet do 30 razy na dobę. Może być one poprzedzone zmianą pozycji ciała lub wysiłkiem. U pacjentów występuje ponadto podwójne widzenie, pojawiają się ubytki w polu widzenia. Stałe obniżenie ostrości wzroku jest poważną oznaką nieodwracalnego uszkodzenia. Może do niego dojść wcześnie w rozwoju schorzeń o agresywnym przebiegu lub później, w przebiegu przewlekłej tarczy zastoinowej. Wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego powoduje bóle głowy, nudności i wymioty oraz pulsujący szum w uszach.

Leczenie tarczy zastoinowej

Pilnie wykonane badania obrazowe ośrodkowego układu nerwowego mogą wykazywać pierwotną patologię, obrzęk mózgu lub zespół pustego siodła. W diagnostyce należy rozróżnić również angio-MR, aby sprawdzić zatoki żylne mózgu oraz nakłucie lędźwiowe. Sposób leczenia tarczy zastoinowej zależy od przyczyny wywołującej nadciśnienie wewnątrzczaszkowe i może polegać na zmniejszeniu masy ciała lub wykonaniu rozległego zabiegu neurochirurgicznego. Często niezbędna jest współpraca ze specjalistami z innych dziedzin medycyny.

Wiele anomalii tarczy nerwu wzrokowego może przypominać tarczę zastoinową — np. druzy tarczy mogą powodować trudności diagnostyczne, ze względu na to, że nie zawsze są widoczne klinicznie — są to druzy ukryte, będące przyczyną ubytku w polu widzenia. Oprócz tarczy zastoinowej, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, wywołać może zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie błony naczyniowej twardówki, ziarniaki w przebiegu tarczycy lub sarkoidozy, zakrzep żyły środkowej siatkówki, cukrzyca bądź guzy nerwu wzrokowego.


Oceń:
4.8