Wideo – Retinopatia wcześniacza

Retinopatia wcześniacza rozwija się u przedwcześnie urodzonych dzieci o małej masie urodzeniowej, poddawanych tlenoterapii w inkubatorze. Patogeneza retinopatii wcześniaczej nie jest dokładnie poznana. Do niedawna uważano, iż głównym czynnikiem ryzyka jej rozwoju jest tlenoterapia. Podwyższone stężenie tlenu w inkubatorze, poprzez wolne rodniki tlenowe, wywiera cytotoksyczny wpływ na rozwijające się naczynia siatkówki. Uznaje się jednak, że najważniejszym czynnikiem ryzyka retinopatii wcześniaczej jest niska masa urodzeniowa.

Retinopatia rozwija się rzadko u wcześniaków z masą urodzeniową powyżej 2 kilogramów. Dzieci z masą urodzeniową mniejszą niż 1500 gramów, są w grupie ryzyka rozwoju retinopatii, a ryzyko to wzrasta odwrotnie proporcjonalnie do urodzeniowej masy ciała oraz wieku ciążowego. Istnieje prawny obowiązek badania wcześniaków z grupy ryzyka, którego zasady określają eksperci z dziedziny neonatologii i okulistyki.

Badanie w kierunku retinopatii wcześniaczej

Badanie dna oka, u wcześniaków urodzonych przed 31 tygodniem życia płodowego i jest ograniczone trudnością rozszerzenia źrenicy oraz niepełną przeziernością ośrodków optycznych.

Badaniom przesiewowym dla wykrycia retinopatii wcześniaczej, podlegają dzieci z masą urodzeniową poniżej 1500 gramów lub wiekiem ciążowym poniżej 28 tygodnia, a także dzieci z masą urodzeniową mniejszą niż 2000 gramów, u których badania neonatologiczne wykazują wysoki stopień ryzyka.

Wyróżnia się 5 stopni zaawansowania zmian siatkówkowych — począwszy od linii demarkacyjnej poprzez proliferacje włóknisto-naczyniowe, a skończywszy na całkowitym odwarstwieniu siatkówki.

Leczenie retinopatii wcześniaczej

Leczenie retinopatii wcześniaczej zależy od stadium choroby. W terapii stosuje się kriokoagulację lub fotokoagulację laserową obszaru unienaczyniownego pod kontrolą oftalmoskopii pośredniej. W trakcyjnym częściowym odwarstwieniu siatkówki wykonuje się opasanie gałki ocznej lub witrektomię, zaś przy odwarstwieniu rozległym lub całkowitym samą witrektomię. W około 30% przypadków daje ona dobre wyniki anatomiczne, ale niestety nie są one trwałe.

Pełny rozwój choroby obserwowany jest w 15% przypadków retinopatii wcześniaczej. Większość — 85% przypadków — ulega samoistnej regresji. Jej wyrazem są pojawiające się na dnie oka prawidłowe naczynia przekraczające linię demarkacyjną. Jak dotąd nie jest znana przyczyna pozytywnej ani negatywnej ewolucji zmian siatkówkowych.

Ze względu na fakt, że takie choroby jak odwarstwienie siatkówki, zaćma, jaskra, niedowidzenie czy zez, częściej pojawiają się w oczach dzieci, w których dokonała się samoistna remisja retinopatii wcześniaczej, dlatego powinny być one poddane długoletniej kontroli okulistycznej.


Oceń:
4.4