Wideo – Retinopatia cukrzycowa

Dużą grupę pacjentów zgłaszających się na badania okulistyczne stanowią chorzy na cukrzycę. U 40% chorych na cukrzycę typu 1 oraz 20% chorych na cukrzycę typu 2 rozwija się retinopatia cukrzycowa. Patomechanizm rozwoju retinopatii cukrzycowej odzwierciedla reakcje siatkówki na przewlekłe zaburzenia ukrwienia. Niedotleniona siatkówka zaczyna produkować odpowiednie czynniki wzrostu, co prowadzi do powstawania patologicznych naczyń oraz pasm włóknistych.

Retinopatia cukrzycowa - czynniki ryzyka

Czynnikami ryzyka zmian cukrzycowych na dnie oczu, oprócz czasu trwania i skuteczności kontroli cukrzycy są: wiek chorego oraz schorzenia takie jak otyłość czy niedokrwistość. Progresję zmian obserwuję się także podczas ciąży, a także u osób chorujących na nadciśnienie tętnicze, a także u osób z chorobami nerek. Według aktualnie obowiązującej klasyfikacji zmian cukrzycowych wyróżnia się retinopatię proliferacyjną oraz nieproliferacyjną.

Retinopatia cukrzycowa nieproliferacyjna objawia się na dnie oczu w postaci tętniaków, wybroczyn, obrzęku plamki lub złogów lipidowych będących skutkiem przewlekłego, lokalnego obrzęku siatkówki.

W diagnostyce retinopatii cukrzycowej oprócz badania oftalmoskopowe wykorzystuje się angiografię fluoresceinową, a w przypadku zmian w plamce OCT. Pacjenci ze średniozaawansowaną retinopatią nie wymagają leczenia, ale powinni być regularnie kontrolowani — przynajmniej raz na pół roku. Ponadto zaleca się ścisłą kontrolę cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, niedokrwistości czy niewydolności nerek.

Poważnym problemem wpływającym bezpośrednio na ostrość wzroku u chorych na cukrzycę są zmiany dotyczące plamki. Odpowiednie postępowanie zależy od charakteru i stopnia nasilenia zmian cukrzycowych w plamce. U większości tych pacjentów wskazane jest leczenie laserem, w przypadku ograniczonego obrzęku plamki zaleca się fotokoagulację ogniskową.

Podczas gdy dochodzi do obrzęku rozlanego plamki wskazane jest doszklistowe podawanie steroidów lub inhibitorów. U ok. 10% chorych na cukrzycę rozwija się retinopatia cukrzycowa proliferacyjna. Dochodzi do powstawania patologicznych naczyń, czyli neowaskularyzacji w obrębie tarczy nerwu wzrokowego, ale także poza nią. Z czasem może pojawić się włóknienie związane z neowaskularyzajcą i zwiększone ryzyko trakcyjnego odwarstwienia siatkówki. W leczeniu retinopatii cukrzycowej stosuje się terapię laserową.

U pacjentów z cukrzycą częściej dochodzi do rozwoju zaćmy starczej, często zdarza się że szybciej postępuje, dlatego ważne jest skierowanie pacjenta w odpowiednim czasie na zabieg usunięcia zaćmy. Po operacji może dojść do progresji retinopatii cukrzycowej zaleca się, więc wcześniejsze zabezpieczenie laserowe siatkówki.


Oceń:
4.5