Odwarstwienia siatkówki

Odwarstwieniem siatkówki określa się odłączenie siatkówki sensorycznej od nabłonka barwnikowego. Ze względu na patomechanizm wyróżniamy cztery typy odwarstwienia siatkówki: przedarciowe, frakcyjne, wysiękowe oraz frakcyjno-przedarciowe.

Odwarstwienie przedarciowe związane jest z przerwaniem ciągłości siatkówki. Zazwyczaj skojarzone jest z ostrym, tylnym odłączeniem ciała szklistego. Pacjent najczęściej opisuje błyski i fruwający przed okiem męty w postaci pajęczyny bądź sadzy, następnie pojawia się zasłona, która szybko się powiększa. Do przedarciowego odwarstwienia predysponują zmiany zwyrodnieniowe obwodowe siatkówki — głównie zwyrodnienie kraciaste.

Inną patologią obwodu siatkówki jest zwyrodnienie typu ślad ślimaka. W obrębie tych patologii może dochodzić do ścieńczenia siatkówki i powstawania otworów oraz przedarć. Należy pamiętać, że nie wszystkie otwory prowadzą do odwarstwienia siatkówki. Dlatego też bezobjawowe zwyrodnienia nie wymagają leczenia. Wyjątek stanowią pacjenci, u których w drugim oku nastąpiło odwarstwienie siatkówki.

Zwyrodnienia zazwyczaj nie dają żadnych objawów. Objawy w postaci błyskawic przed okiem związane są z mechanicznym podrażnieniem siatkówki, na skutek działania sił zagrażających jej przedarciem. Niebezpieczne są gwałtowne powstałe przedarcia połączone z nieprawidłowościami ciała szklistego.

Leczenie odwarstwienia siatkówki

Leczenie profilaktyczne zwyrodnienia siatkówki polega na stosowaniu fotokoagulacji laserowej lub krioterapii. W przypadku przedarciowego odwarstwienia siatkówki, stosuje się leczenie chirurgiczne. Procedurą przeprowadzaną w warunkach ambulatoryjnych jest retinopeksja pneumatyczna. Polega ona na przyłożeniu siatkówki i zamknięciu istniejących otworów, przy użyciu gazu podawanego do komory ciała szklistego. Innym zabiegiem stosowanym w przypadku odwarstwienia siatkówki jest stosowanie plomb, czyli specjalnych silikonowych materiałów, które są przyszywane do twardówki. Powodują one wgłobienie ściany gałki ocznej, a tym samym zbliżenie do siebie odwarstwionych części siatkówki oraz zamknięcie otworów. W bardziej skomplikowanych przedarciowych odwarstwieniach siatkówki, stosuje się witrektomię przez część płaską ciała rzęskowego.

Frakcyjne odwarstwienie siatkówki związane jest z retinopatią cukrzycową proliferacyjną, a dokładnie z patologicznym obkurczaniem się błon włóknisto-naczyniowych. Do frakcyjnego odwarstwienia może dojść również w następstwie urazu przenikającego gałki ocznej. U dzieci, najczęstszą przyczyną jest retinopatia wcześniacza. W przypadku odwarstwienia frakcyjnego nie występują ani błyski, ani męty prze okiem, a pojawiająca się zasłona postępuje bardzo powoli. Podstawowym leczeniem odwarstwienia tego typu jest witrektomia przez część płaską ciała rzęskowego z panfotokoagulacją wewnętrzną. Frakcyjno-przedarciowe odwarstwienie siatkówki wymaga leczenia chirurgicznego w trybie pilnym. Wysiękowe odwarstwienie siatkówki występuje w różnego rodzaju chorobach naczyniowych, zapalnych, w nowotworach siatkówki bądź naczyniówki. Może być także następstwem chirurgicznego leczenia siatkówki bądź laseroterapii. W przeciwieństwie do odwarstwienia frakcyjnego, w wysiękowym, objawy ubytku pola widzenia w postaci zasłony przed okiem, rozwijają się bardzo szybko. Leczenie tego typu schorzenia jest zależne od przyczyny, jaka je wywołuje. Przeważnie stosuje się farmakoterapię. Pomocne w ocenie typu odwarstwienia siatkówki jest USG w projekcji B.


Oceń:
4.5