Wideo – Nadwzroczność

Nadwzroczność jest wadą refrakcji, w której promienie świetlne wpadające do oka ogniskują się za siatkówką, dlatego też w korekcji tej wady stosuje się soczewki skupiające (czyli plusowe). Nadwzroczność najczęściej spowodowana jest zbyt krótką gałką oczną. W warunkach fizjologicznych występuje ona u noworodków, jednak wraz ze wzrostem gałki ocznej dochodzi do zmniejszania wady, co następuje najczęściej w ciągu pierwszy 6-8 lat życia. U dzieci ponadto istnieje bardzo dobrze rozwinięta zdolność akomodacji, czyli przystosowania oka do ostrego widzenia z bliska. Małe dzieci posiadają zakres akomodacji rzędu kilkunastu dioptrii. Wprawdzie akomodacja maleje wraz z wiekiem, jednak starsze dzieci i młodzież są zdolne kompensować całkowicie swoją nadwzroczność. Nadwzroczność kompensowana przez napięcie akomodacji nazywa się nadwzrocznością ukrytą. Może się również zdarzyć, że w oku nadwzrocznym akomodacja jest tak silna, że staje się ono krótkowzroczne - mówimy wówczas o krótkowzroczności pozornej.

Wyróżnia się 3 typy nadwzroczności:

  1. Nadwzroczność niska, gdzie wada refrakcji nie przekracza +2,5 dioptrii
  2. Nadwzroczność średnia, gdzie wada refrakcji mieści się w przedziale od +2,5 do +6 diptrii
  3. Nadwzroczność wysoka, gdzie wada refrakcji przekracza +6 dipotrii.

Zależnie od przyczyny nadwzroczność można sklasyfikować jako osiową, soczewkową, bądź rogówkową. Nadwzroczność osiowa związana jest ze zbyt krótka gałką oczną w stosunku do mocy łamiącej soczewki i rogówki. Nadwzroczność soczewkowa spowodowana jest zbyt płaską soczewką, zaś nadwzroczność rogówkowa zbyt płaską rogówką.

Niewiele wiadomo na temat epidemiologii nadwzroczności. Zwiększenie częstości występowania wady u dorosłych jest prawdopodobnie związane z pojawienie się zaćmy jądrowej.

Objawy nadwzroczności

Objawy nadwzroczności zależą od wieku pacjenta i wielkości wady. Ludzie młodzi mogą całkowicie kompensować wadę zakresem akomodacji - o ile wartość wady refrakcji jest niewielka - przy wysokiej wadzie kompensacja akomodacją może wywoływać objawy zmęczeniowe typu: bóle głowy, bóle oczu, łzawienie, pogarsza się również ostrość widzenia do bliży, mogą wystąpić kłopoty z koncentracją przy czytaniu oraz zez akomodacyjny. Widzenie z daleka zazwyczaj pozostaje prawidłowe. U osób w średnim wieku wskutek niewystarczającej akomodacji pojawia się pogorszenie widzenia do bliży i przejściowo, przy zmęczeniu - do dali, pojawiają się również kłopoty z koncentracją przy czytaniu. U osób starszych występuje pogorszenie widzenia zarówno z daleka jak i z bliska.

Pacjenci z niską nadwzrocznością nie wymagają korekcji, nie jest ona również zalecana u pacjentów, u których nie występują objawy. Wybór metody leczenia jest uzależniony od wymogów zawodowych, rekreacyjnych oraz indywidualnych preferencji pacjenta. Zazwyczaj należy rozważyć korekcję okularową zanim zastosuje się soczewki kontaktowe lub metody chirurgiczne.


Oceń:
4.7