Wideo – Zespół zaburzeń oddychania u noworodka

Konsekwencjami przedwczesnych narodzin mogą być zespół zaburzeń oddychania — występuje on u większości dzieci urodzonych przedwcześnie, ale w 80% przypadków jest on uleczalny. Jego powodem jest brak surfanktantu, którego niedojrzałe płuca maluszków nie są w stanie produkować, a który to zapobiega zapadaniu się pęcherzyków płucnych.

Innym powikłaniem jest dysplazja oskrzelowo-płucna. Występuje najczęściej u noworodków z masą ciała poniżej 1000 gram i jest skutkiem znacznej niedojrzałości płuc oraz konieczności stosowania wentylacji mechanicznej, jakiej poddawane jest dziecko po urodzeniu. Dotyczy ona przede wszystkim wcześniaków, u których płuca są niedostatecznie rozwinięte, a które są leczone za pomocą tlenoterapii i wspomagania oddychania. Większość dzieci wraca do zdrowia z upływem czasu.

Kolejnym powikłaniem, które występuje u wcześniaków, są bezdechy wcześniacze, czyli zatrzymanie oddychania na okres powyżej 20 sekund, połączone z bradykardią, czyli ze spadkiem czynności serca poniżej 100 uderzeń na minutę. Przyczyny bezdechów to przede wszystkim w pełni nierozwinięta część mózgu, która kontroluje oddychanie.


Oceń:
4.6