Wideo – Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u noworodka

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to jedna z najbardziej niebezpiecznych chorób. Jej przebieg jest bardzo ciężki. Choroba ta często powoduje powikłania wymagające interwencji chirurgicznej, upośledza słuch oraz uszkadza mózg.

Do zakażenia zwykle dochodzi w skutek infekcji bakteryjnej bądź wirusowej, przeciwgrzybiczej lub pasożytniczej. Tak zwane aseptyczne zapalenie opon mózgowych jest charakterystyczne dla etiologii wirusowej. Może być powikłaniem świnki, grypy, opryszczki czy też ugryzienia przez kleszcza.

Mózg jest oddzielony od czaszki trzema błonami, tzw. oponami. Bezpośrednio do tkanki mózgowej przylega opona miękka, następną warstwę stanowi pajęczynówka, a najbardziej zewnętrzna jest opona twarda. Proces zapalny dotyczy wyżej wymienionych opon. Opony amortyzują wstrząsy i doprowadzają krew do mózgu. Pomiędzy oponą miękką a pajęczynówką znajduje się przestrzeń, w której krąży płyn mózgowo-rdzeniowy.

Objawy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych są zwykle trudne do rozpoznania u noworodków. Najczęściej dochodzi do rozwoju zaburzeń neurologicznych, oddechowych i krążeniowych. Objawy to wysoka gorączka, niepokój, apatia, senność, wymioty, na skórze mogą pojawić się wybroczyny. U niemowląt mogą wystąpić również drgawki. Ciemiączko napina się i tętni. W skrajnych przypadkach dochodzi do utraty świadomości oraz śpiączki.

Pomimo ogromnego postępu w leczeniu chorób infekcyjnych bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych pozostaje nadal jedną z najczęstszych przyczyn zgonów wśród dzieci, nawet po wdrożeniu intensywnego, specjalistycznego leczenia.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych prowadzi do wielu powikłań takich jak: niedosłuch, głęboka głuchota, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, niedowład bądź porażenie spastyczne kończyn, padaczka, zaburzenia hormonalne, zaburzenia wzrostu czy wodogłowie pozapalne.


Oceń:
4.6