Wideo – Zakażenia okołoporodowe

Zakażenia stanowią bardzo duży problem w okresie noworodkowym i są jedną z głównych przyczyn zgonów w tym okresie. W większości przypadków do zakażenia dochodzi w pierwszych dniach życia. Źródłem zakażenia nowonarodzonego dziecka może być matka bądź środowisko szpitalne, w którym dziecko przebywa.

Zakażenia można podzielić biorąc pod uwagę ich mechanizm. Zakażenia wrodzone, czyli wewnątrzmaciczne, okołoporodowe, egzogenne — wywołane drobnoustrojami nabytymi w środowisku szpitalnym oraz endogenne — wywołane własną florą. Zakażenia można podzielić uwzględniając również czas ich wystąpienia: na zakażenia wczesne, czyli do trzeciej doby życia oraz późne — po trzeciej dobie życia.

Zakażenia dzielą się także w zależności od postaci i lokalizacji na: miejscowe — dotyczące skóry, kikuta pępowiny, błon śluzowych, spojówek, tkanki podskórnej, rany pooperacyjnej oraz zakażenia układowe — w tym zapalenie płuc, przewodu pokarmowego, układu moczowego, opon mózgowo-rdzeniowych, a także zakażenia uogólnione — posocznicę i wstrząs septyczny.


Oceń:
4.8