Wideo – Wrodzona dysplazja stawu biodrowego

Wrodzona dysplazja stawu biodrowego jest to wada wrodzona, która dotyczy budowy stawu biodrowego oraz wszystkich jego elementów — źle wykształconej panewki, ponieważ jest płaska i nie obejmuje głowy kości udowej oraz pierwszego końca kości udowej oraz więzadeł, które są zbyt luźne.

Przyczyny rozwoju tej wady nie są do końca znane. Przypuszcza się, że mogą to być pierwotne uszkodzenia rozwojowe miednicy i biodra, ułożenie nóżek płodu w zgięciu przy nadmiernej rotacji zewnętrznej, czynniki hormonalne — estrogen i relaksyna — które mają zwiotczający wpływ na więzadła oraz torebkę stawu biodrowego, dodatni wywiad rodzinny, częste występowanie wady u dziewczynek ok.4-6 razy częściej niż u chłopców. Pierworodne dziecko jest dwukrotnie częściej narażone na tę wadę, niż kolejne rodzeństwo. Wynika to prawdopodobnie ze słabo rozciągniętej macicy ora powłok jamy brzusznej.

Na wynik leczenia ma wpływ wczesne rozpoznanie, dlatego każde dziecko przed ukończeniem pierwszego miesiąca życia, powinno być zbadane przez lekarza ortopedę. Lekarz bada stopień odwiedzenia stawów, stabilność — tutaj dwa charakterystyczne objawy Barlowa i Ortolaniego oraz dodatkowe objawy takie jak równomierny rozpad fałdów pośladkowych oraz na udzie, a także długość nóżek.

Obecnie podstawą do rozpoznania dysplazji stawu biodrowego jest badanie ultrasonograficzne. Jest ono bardziej precyzyjne od badania klinicznego, ponieważ pokazuje struktury na aparacie monitora USG.

Leczenie zachowawcze polega na prawidłowym ustawienia kości udowej w panewce stawu biodrowego i zależy od stopnia dysplazji oraz od wieku dziecka. U dzieci do 6 miesiąca życia lekarz może zalecić szerokie pieluchowanie lub różnego rodzaju rozwórki — poduszkę Frejki, uprząż Pawlika czy szynę Koszli, wyciągi oraz gipsy. U niemowląt w wieku między 6 miesiącem a 2 rokiem życia wykonuje się w znieczuleniu ogólnym ręczne ustawienie zwichniętej główki kości udowej, a następnie w celu utrzymania repozycji stosuje się gips i wyciągi. Jeśli leczenie zachowawcze okaże się nieskuteczne, to konieczna jest operacja chirurgiczna, po której zakłada się dziecku gips oraz wyciąg.


Oceń:
4.8