Wideo – Przyczyny niskiej masy ciała noworodka

Noworodki z niską masą ciała to noworodki, których masa ciała nie przekracza 2500 gram. W tej grupie można mówić o noworodkach z małą masą ciała, czyli poniżej 2500 gram, z bardzo małą masą ciała poniżej 1500 gram oraz z ekstremalnie małą masą ciała poniżej 1000 gram.

Wiele noworodków urodzonych w terminie i urodzonych przedwcześnie, jest mniejszych niż ich rówieśnicy, ale zarówno w przypadku dzieci urodzonych w terminie, jak i wcześniaków, mówi się o tzw. hipotrofii, czyli o dziecku zbyt małym w stosunku do wieku ciążowego, którego masa na siatce centylowej mieści się poniżej 10 centyla — oznacza to, że waży ono mniej niż 90% dzieci w jego wieku oraz to, że dziecko rosło w macicy wolniej niż powinno, zatem ważne jest, aby znaleźć tego przyczynę.

Rodzic na oddziale może również usłyszeć, że jego dziecko ma wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu, co jest inną nazwą hipotrofii. Uważa się, że dziecko ma odpowiednią wielkość, jeśli jego masa ciała mieści się pomiędzy 10 i 90 centylem. Na przykład wcześniak, który urodził się w 28 tygodniu ciąży ma właściwą masę, kiedy waży 700-750 do 1500 gramów. Jeśli waży poniżej 750 gram, jego masa ciała jest za mała.

Dlaczego niektóre dzieci są zbyt małe w stosunku do wieku ciążowego. Istnieje wiele powodów, dla których płód rozwija się nieprawidłowo w macicy. Pierwszą przyczyną jest niewydolność łożyska. Płód w macicy otrzymuje niezbędne składniki odżywcze i tlen poprzez łożysko, poprzez naczynia pępowinowe, więc jeżeli cokolwiek zakłóca przepływ krwi przez łożysko, to powoduje zahamowanie rozwoju płodu. Tzw. niewydolność łożyska jest często spowodowana chorobami naczyń matki, np. nadciśnieniem tętniczym, stanem przedrzucawkowym, cukrzycą czy chorobami serca. Może również wynikać z kilku wad samego łożyska — np. oddzielenie części łożyska od ściany macicy, nieprawidłowo uformowane łożysko lub też jego uszkodzenie, stan, zapalny, infekcję bądź brak przepływu krwi i tlenu. Niewydolność łożyskowa jest często powodem, dla którego położnik zaleca wcześniejsze wywołanie porodu. Jeśli uważa, że dziecko będzie lepiej odżywiane i będzie mniej narażone na infekcję przebywając na oddziale noworodkowym niż w macicy.

Kolejna przyczyną hipotrofii są nieprawidłowości chromosomalne lub wrodzone. Wiele anomalii genetycznych i wrodzonych może być zdiagnozowanych podczas ciąży, np. na podstawie USG lub takiego badania, jak amniopunkcja lub dopiero bezpośrednio po porodzie.

Kolejna przyczyną są infekcje matki i płodu. Zwykłe przeziębienie lub grypa są rzadko niebezpieczne dla płodu. Natomiast niektóre infekcje mogą zostać przeniesione na płód, jeśli matka zarazi się nimi podczas ciąży i wtedy mogą one wpłynąć na wzrost i rozwój dziecka oraz spowodować wiele poważnych problemów — należy tu wymienić różyczkę, cytomegalię, toksoplazmozę, kiłę, ospę, wirus HIV. W niektórych przypadkach infekcje odkrywane są na podstawie specjalnych badań wykonywanych podczas ciąży, a w niektórych przypadkach dopiero po porodzie.

Palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków lub niektórych leków również może powodować urodzenie małego dziecka. Udowodniono, że palenie papierosów zmniejsza masę ciała płodu średnio o 270 gram w stosunku do płodów, których matki nie paliły. To samo ma miejsce w przypadku leków, które matka zażywa — dotyczy to przede wszystkim leków przeciwnowotworowych oraz przeciwdrgawkowych — substancje te wpływają niekorzystnie na rozwijający się płód.

Matki, które są niedożywione podczas ciąży bądź przybierają na wadze zbyt mało podczas jej trwania, również ryzykują urodzenie zbyt małego noworodka. Dzieje się to dlatego, że noworodki są zależne od składników odżywczych dostarczanych przez organizm matki.

Inne przyczyny hipotrofii to ciąża mnoga, przebywanie na dużych wysokościach nad poziomem morza oraz rasa czarna. Zdarza się, że kobiety, które same miały małą masę urodzeniową, także rodzą małe dzieci. Niektóre noworodki mieszczą się poniżej 10 centyla bez żadnych istotnych powodów. Należy pamiętać, że jeżeli matka ma drobną budowę ciała, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko również będzie małe.


Oceń:
3.9