Przecięcie pępowiny

Kolejną czynnością, jaką wykonuje się po urodzeniu, jest odpępnienie i zabezpieczenie kikuta pępowinowego. Odpępnienie jest zabiegiem aseptycznym — wykonuje się go zaraz po porodzie, w celu zatamowania krwawienia i naczyń krwionośnych z pępowiny oraz zapobiegania występowania infekcji u noworodka. Wyróżnia się 3 rodzaje odpępnień: natychmiastowe, wczesne, a także późne. Wybór rodzaju zależy od stanu zdrowia dziecka i matki. Po urodzeniu się dziecka i ustania tętnienia naczyń pępowinowych, zakłada się na pępowinę dwa kleszczyki. Po ich założeniu, przecina się między nimi sznur pępowinowy. Po odcięciu od łożyska zakłada się sterylny zacisk dwa centymetry od pierścienia pępkowego, a pozostałą część pępowiny odcina się 1 cm od zacisku, sprawdzając jednocześnie, ile naczyń krwionośnych zawiera pępowina i czy zacisk jest założony poprawnie.


Oceń:
4.5