Wideo – Pomiary noworodka po porodzie

Pomiary noworodka po porodzie: sprawdza się masę jego ciała — właściwa masa u noworodka donoszonego powinna wynosić od 2,5-4,5 kg. Pomiar obwodu głowy noworodka powinien wynosić ok. 34-35 cm. Obwód mierzy się centymetrem, przykładając go na wysokości guzów czołowych i guzowatości potylicznej zewnętrznej. Pomiar obwodu klatki piersiowej — prawidłowy powinien wynosić ok. 32-33 cm. Pomiar wykonuje się przykładając centymetr wzdłuż linii piersiowej i obejmując dolne katy łopatek. Długość ciała noworodka donoszonego powinna wynosić ok. 46-54 cm — podczas pomiaru nie należy na siłę prostować kończyn dolnych dziecka. Wszystkie te czynności wykonuje się pod promiennikiem, czyli specjalną lampą grzewczą, zachowując zasady aseptyki i antyseptyki. Noworodka nie można oziębiać oraz narażać na zakażenia. Noworodek po urodzeniu powinien otrzymać witaminę K. Noworodek zdrowy i donoszony, powinien otrzymać ją domięśniowo bądź doustnie, a noworodek z grupy ryzyka, czyli po porodzie zabiegowym, urodzone w zamartwicy urodzeniowej, z hipotrofią wewnątrzmaciczną, w zespole aspiracji smółki — powinien otrzymać witaminę K domięśniowo. Są to wszystkie czynności, które noworodek przechodzi na sali porodowej, po urodzeniu.


Oceń:
4.1